Search

 
 

17 - 18 грудня 2018 р. кафедра медичної реабілітації, фізіотерапії і спортивної медицини НМАПО імені П. Л. Шупика спільно з Українським товариством фізичної та реабілітаційної медицини (УТФРМ), Всеукраїнським товариством нейрореабілітації та Українським товариством ерготерапевтів провели XVIІI Міжнародну науково-практичну конференцію «Фізична та реабілітаційна медицина в Україні: впровадження мультипрофесійного підходу на етапах реабілітації», заплановану в Реєстрі наукових медичних форумів МОЗ України на 2018 рік.

Учасників конференції привітали проф. О. Владимиров - зав. кафедри медичної реабілітації, фізіотерапії та спортивної медицини НМАПО імені П.Л. Шупика, голова УТФРМ, проф. Alvydas Juocevivius,  Литва (European Section and Board of Physical and Rehabilitation Medicine UEMS PRM),  проф.  Aivars Vetra, Latvia (Baltic and North Sea Forum of Physical and Rehabilitation Medicine).

Під час роботи конференції проведені пленарні засідання та секції, присвячені запровадженню в Україні спеціальностей лікаря фізичної та реабілітаційної медицини (ФРМ), фізичного терапевта й ерготерапевта, організації процесу реабілітації в мультипрофесійній команді.

Роботу конференції відкрила урочиста презентація українського перекладу «Білої Книги з фізичної та реабілітаційної медицини в Європі» – засадничого керівництва в галузі реабілітаційної медицини.

Слухачам були представлені доповіді «Вхід до професії «лікар фізичної та реабілітаційної медицини»: з чого починаємо?» (проф. О. Владимиров), «Досвід організації інтенсивної мульти-професійної реабілітації в невідкладній багатопрофільній лікарні» (проф. A. Vetra, Латвія), «Наукові дослідження в фізичній та реабілітаційній медицині» (проф. A. Juocevivius, Литва); «Лікар фізичної та реабілітаційної медицини: чужий серед своїх – свій серед чужих? (В. Голик, УТФРМ), «Фізична терапія як невід'ємна частина мультидисциплінарної реабілітаційної допомоги (Т. Баришок, Всеукраїнське об’єднання фізичних терапевтів), «Ерготерапія в медичному середовищі: що потрібно знати лікарю» (Е. Арант, О. Мангушева, Українське товариство ерготерапевтів), «Для чого в Україні терапевти мови та мовлення» (О. Лялька, Українське товариство терапевтів мови та мовлення), «Впровадження міжнародних стандартів надання послуги з протезування, ортезування та навчання протезистів-ортезистів в Україні» (А. Салеєва, Український НДІ протезування та протезобудування).

Формат конференції передбачав мультидисциплінарний принцип організації роботи та акцент на практичному досвіді в галузі реабілітації. Учасники конференції - лікарі різних спеціальностей, фізичні терапевти, ерготерапевти, терапевти мови та мовлення, ортезисти і протезисти – мали змогу взяти участь в майстер-класах та тренінгах з різних напрямків ФРМ: нейрореабілітації, м’язово-скелетної, кардіо-легеневої та дитячої реабілітації (всього 30 майстер-класів і тренінгів за програмою конференції), що наочно продемонструвало ефективність  і необхідність впровадження принципу мультипрофесійної командної роботи при реабілітації хворих з обмеженням життєдіяльності.

На секції м’язово-скелетної реабілітації були представлені майстер-класи: Simple manual therapy techique may quickly restore lumbar ROM in subjects with long history of LBP (J. Andersen, Данія), Базова схема фізичного обстеження хворого з больовим синдромом шийного і поперекового відділів хребта (В. Губенко, В. Соловйова), Сколіоз в дитячому віці (В. Крючок, Білорусь), Ортезування при ураженнях верхньої кінцівки (Т. Заморський), Відновлення біомеханіки руху в плечовому суглобі (І. Петренко), Менеджмент сколіозу (О. Зубець),  Біль в плечі – 5 хвилин до встановлення діагнозу (Р. Сергієнко, Г. Вовченко), Діагностика та лікування імпіджмент-синдрому (А. Цихомський).

Майстер-класи з кардіо-легеневої реабілітації були присвячені фізичним аеробним навантаженням на тренажерах (О. Стременюк), реабілітації кардіологічного пацієнта з точки зору лікаря-кардіолога (Г. Кіржнер), програмам кардіореабілітації з акцентом на виборі фізичних тренувань (О. Долинна), ЕКГ-фотометричному програмно–апаратному комплексі в реабілітації кардіологічних хворих (І. Чайковський, В. Дегтярук).

На секції з нейрореабілітації відбулись майстер-класи з мультидисциплінарного менеджменту спастичності у пацієнтів після інсульту та ЧМТ (В. Голик), клінічний розбір пацієнтів зі спастичністю та введення ботулотоксину (В. Голик, К. Калінкін), введення Диспорту в м'язи кінцівок (А. Федосенко), УЗД-контроль ін’єкції цільових м’язів (Г. Вовченко), рання післяінсультна реабілітація (К. Зинов’єва), застосування мобільного додатку з персоналізованим комплексом вправ і щоденним активним руховим тренуванням (О. Голубничий), роль фізичного терапевта у відновленні функціональних порушень і плануванні реабілітаційної програми (К. Калінкін), техніки позиціонування та переміщення пацієнтів (М. Сенченко).

На секції загальних питань реабілітації слухачі могли ознайомитись з міжнародною класифікацією функціонування (В. Голик), терапевтичними вправами та режимами ЛФК у практиці лікаря ФРМ (П. Колісник, С. Колісник), навичками переміщення у візку (М. Сенченко), танцями на візку, як засобом фізичної та психологічної реабілітації (О. Чинка), когнітивно-нейропсихологічною нейрореабілітацією (О. Лялька), нейром’язовою електростимуляцією в реабілітації дисфункції верхнього мотонейрону (А. Паламарчук), досвідом реабілітації хворих з онкологічними захворюваннями (О. Юшковська, О. Дудниченко, В. Журавлев).

У роботі конференції взяли участь близько трьохсот лікарів різних спеціальностей, науковців, організаторів охорони здоров’я, фахівців з фізичної реабілітації. Учасники конференції отримали сертифікати.