Search

 
 

14 грудня 2018 року відбувся міжкафедральний семінар профільних кафедр НМАПО імені П. Л. Шупика: медичної та лабораторної генетики, педіатрії №1, неонатології відповідно до наказу НМАПО імені П. Л. Шупика від 10.12.2018 №4943.

На засіданні обговорювали дисертаційну роботу здобувача наукового ступеня кандидата біологічних наук,  заочного аспіранта кафедри медичної та лабораторної генетики НМАПО імені П. Л. Шупика Барвінської Оксани Юріївни на тему: «Оптимізація селективного скринінгу спадкових порушень метаболізму амінокислот та ацилкарнітинів» за спеціальністю 03.00.15 – генетика. Науковий керівник: чл.-кор. НАМН України, д.мед.н., професор Горовенко Наталія Григорівна, завідувач кафедри медичної та лабораторної генетики.

Дисертант висвітила актуальність проблеми, мету та завдання дослідження, наукову новизну дисертаційної роботи, послідовно представила основні результати дослідження, зазначила основні висновки, які випливають з результатів досліджень, виклала теоретичне та практичне значення дисертаційної роботи. Барвінська О.Ю підкреслила, що для запобігання розвитку спадкових порушень обміну амінокислот та ацилкарнітинів (СПОАА) необхідна рання та точна діагностика. Отже, впровадження результатів даного дисертаційного дослідження надасть можливість підвищити ефективність селективного скринінгу спадкових порушень обміну амінокислот та ацилкарнітинів і знизити рівень дитячої смертності та інвалідизації.

Дисертаційна робота отримала позитивну оцінку рецензентів Охотнікової О.М. – професора, завідувача кафедри педіатрії №1 та Подольської С.В. – доцента кафедри медичної та лабораторної генетики.

В обговоренні дисертації взяли участь: чл.-кор. НАМН України, д.мед.н., професор Шунько Є.Є., д.біол.н. Ольхович Н.В., к.мед.н., доцент Шейко Л.П., к.біол.н. Мицик Н.Й., які зазначили, що дисертаційна робота Барвінської О.Ю. є завершеною цілісною науковою працею і  має як практичне значення так і беззаперечну наукову новизну.

Робота рекомендована для подання у спеціалізовану вчену раду.