Search

 
 

15 грудня 2018 року в місті Києві відбувся інтерактивний форум «Укрмедінфо-2018 «Загальна лікарська практика», в якому взяли участь лікарі різних спеціальностей – терапевти, сімейні лікарі, кардіологи, отоларингологи, гастроентерологи, урологи, педіатри, неврологи та інші.

Спеціалісти зібрались, щоб обговорити актуальні питання діагностики та лікування різних хвороб та почути інформацію від провідних спеціалістів і науковців.

У форумі взяла участь д.мед.н., професор кафедри неврології №1 НМАПО імені П.Л. Шупика Тетяна Насонова, яка виступила з доповіддю «Діагностичні критерії та медикаментозна корекція болю у пацієнтів після інсульту». Постінсультний біль є гетерогенним з точки зору патогенезу, в його структурі можна виділити  центральний біль,  біль, пов'язаний зі спастичністю паретичних кінцівок, біль у плечі, головний біль напруги, комплексний реґіонарний больовий синдром.

Центральний постінсультний біль може виникнути при ураженні соматосенсорного аналізатора на будь якому рівні – кори головного мозку, ядер таламуса, структур продовгуватого та спинного мозку. За даними епідеміологічних досліджень центральний постінсультний біль розвивається у 1 - 12% пацієнтів.

Діагностика центрального постінсультного болю може викликати труднощі у зв’язку з різноманітною клінічною картиною, присутністю у одного пацієнта різних типів болю та відсутністю чітких діагностичних критеріїв.  Зниження когнітивних функцій, порушення мови, депресивна симптоматика у хворого може викликати утруднення у виявленні ознак постінсультного болю. Тому окрім скарг та анамнезу потрібно враховувати результати клінічного неврологічного дослідження, методів нейровізуалізації, а також використання скринінгових опитувальників для невропатичного болю. У якості терапії першої лінії у пацієнтів з  центральним постінсультним болем рекомендовано використання прегабаліну, габапентину та трициклічних антидепресантів, а за їх недостатньої ефективності - додати селективні інгібітори зворотнього захвату серотоніна та норадреналіну, ламотріджин, опіоіди.  Інший варіант постінсультного болю – спастичний біль, який виникає у 72% пацієнтів зі спастичністю. Окрім больових відчутів, спастичність сприяє розвитку контрактури, знижує рухові функції та обмежує реабілітацію. Для лікування спастичного болю використовують міорелаксанти (толперізол, тізанідін, баклофен) та не медикаментозні методи – лікувальна гімнастика, яка повинна проводитись з перших днів розвитку інсульту, масажі та інші.

Інформація була цікава для спеціалістів різних галузей медицини, які регулярно зіштовхуються з постінсультними хворими в своїй практиці. Після доповіді лікарі мали можливість задавати питання та мати дискусію. Міждисциплінарні конференції відіграють значну роль, бо допомагають лікарям значно розширити рівень своєї підготовки, сформувати додаткові компетенції, необхідні для вирішення комплексних завдань на межі суміжних медичних дисциплін.