Search

 
 

17 грудня 2018 року відбувся міжкафедральний семінар профільних кафедр: психіатрії, психотерапії та медичної психології спільно зі співробітниками кафедри загальної, дитячої, судової психіатрії і наркології.

На засіданні обговорювали дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня доктора філософії (кандидата наук) за спеціальністю 14.01.16  «Психіатрія» асистента кафедри психіатрії, психотерапії та медичної психології, заступника декана терапевтичного факультету  Ю. Челядин «Оптимізація лікування та реабілітації хворих з обсесивно-компульсивним розладом» (науковий керівник - завідувач кафедри психіатрії, психотерапії та медичної психології, професор Г. Пилягіна).

У роботі Ю. Челядин проаналізовано дані клініко-діагностичного обстеження 165  хворих з обсесивно-компульсивною симптоматикою невротичного та субпсихотичного регістрів.  Досліджено їх клінічну типологію з подальшим урахуванням та визначенням фокусу диференційованого психофармако- та психотерапевтичого лікування та оптимізацією комплексної лікувально-реабілітаційної програми.

Дисертаційна робота отримала позитивну оцінку рецензентів, зокрема, професора Є. Гриневич - професора кафедри загальної, дитячої, судової психіатрії і наркології і доцента Л. Уралової – доцента кафедри психіатрії, психотерапії та медичної психології .

Було відзначено актуальність, наукову новизну та практичну значимість отриманих результатів, вказано на деякі технічні недоліки. Робота рекомендована для подання у спеціалізовану вчену раду. В обговоренні брали участь: професор В. Мішиєв (голова засідання), професор А. Чуприков, професор В. Омелянович, доцент А. Карачевський та декан терапевтичного факультету, доцент С. Кушніренко.