Search

 
 

17 грудня 2018 р. відбулось засідання співробітників кафедри неврології № 2, на якому були підведені підсумки успішної роботи кафедри щодо виконання навчально-методичної, наукової, лікувальної та виховної роботи за 2018 рік.

В 2018 році на кафедрі неврології №2 проведено 25 основних циклів за спеціальністю «Неврологія», з них: передатестаційних – 4, спеціалізації – 1, тематичного удосконалення – 9, стажування – 11, з них 1 виїзний. Для лікарів-інтернів суміжних кафедр за спеціальностями «Загальна практика-сімейна медицина» та «Внутрішні хвороби» проведено 3 цикли «Клінічна неврологія». Загальна кількість слухачів за рік становила 250 та 39 інтернів. План виконано на 100%.

За 2018 рік проведено три семінари з керівниками інтернів на базах стажування: «Принципи інтерпретації даних нейровізуальної діагностики при багатовогнищевому ураженні головного мозку», «Практичні аспекти топічної діагностики», «Нейроінфекційна патологія».

Підготовлено 26 лекцій з мультимедійним супроводом, 50 тестових завдань за окремими темами, 30 ситуаційних задач, 54 слайди.

Продовжується виконання ініціативно-пошукової науково-дослідної роботи «Дослідження професійних аспектів використання спеціальної термінології і еквівалентів її перекладу у формуванні рівня компетентності лікаря (на базі спеціальності «Неврологія») (2016 - 2020 рр.).

Лікувально-консультативна допомога співробітниками неврології №2 надається в неврологічному відділенні Київської міської клінічної лікарні №12,  Дитячій клінічній лікарні №7 м. Києва, в разі необхідності – в Національному військово-медичному клінічному центрі «Головний військовий клінічний госпіталь» МО України, Центральному клінічному госпіталі Державної прикордонної служби України, лікарні «Феофанія».