Search

 
 

В Україні, як і в більшості європейських країн, поширеність хронічних неінфекційних захворювань є пріоритетною проблемою громадського здоров’я, яка негативно позначається на медико-демографічній ситуації, обумовлює значні рівні захворюваності, інвалідності, смертності, невисоку якість і коротку тривалість життя.

Харчування – важлива соціальна детермінанта, яка формує здоров’я нації та її майбутніх поколінь. Здорове харчування дітей та підлітків є важливою передумовою зменшення ризику виникнення та розвитку преморбідних станів (надлишкова вага, ожиріння) та хронічних неінфекційних хвороб (серцево-судинних, діабету, раку) як у дитячому, так і дорослому житті. Інтервенції зі зміцнення здоров’я дітей і підлітків у частині промоції здорового харчування розпочинаються у сім’ї шляхом формування харчових звичок та продовжуються в організованих колективах, тобто в умовах, де потенційно закріплюються основні принципи та підходи до здорового харчування. 

Рекомендації ВООЗ, що спрямовані на профілактику неінфекційної захворюваності та боротьбу з факторами ризику, що їх зумовлюють, отримують максимальну підтримку в Україні.

Так, стараннями колективу кафедри громадського здоров’я НМАПО імені П. Л. Шупика підготовлено навчально-методичний посібник «Організація харчування дітей різного віку в освітніх та оздоровчих закладах» (Хоменко І. М., Івахно О.П., Козярін І.П., Лоза Л.В., Півень Н.В.) для усіх, хто небайдужий до формування здорового, безпечного та наближеного до потреб дітей і підлітків середовища.  

Цей посібник стане в нагоді для організаторів освіти та навчання, фахівців системи охорони здоров’я під час вирішення питань оздоровлення, відпочинку та організації харчування дітей та дитячих колективів. Це практичне керівництво для батьків та батьківських колективів з метою промоції здорового харчування, формування у дітей відповідального ставлення до збереження власного здоров’я.