Search

 
 

Важливою складовою покращення рівня медицини в країні є система післядипломної освіти лікарів. Науково-обґрунтований підхід у медичній освіті визнано найбільш важливим у підготовці фахівців. Для забезпечення прийняття оптимального рішення, особливо у критичній ситуації, лікарі повинні бути спроможними знайти, інтерпретувати та застосовувати найбільш оптимальний метод у конкретній клінічній ситуації. Однак, нерідко лікарям-початківцям не вистачає впевненості в процесі прийняття рішень.

Відповідно до міжнародних підходів та досвіду навчання в реальних умовах, на кафедрі анестезіології та інтенсивної терапії НМАПО імені П. Л. Шупика були розроблені тести для оцінки базового рівня знань, які повинні зміцнити практичні навики та навики мислення, вкрай необхідні у практичній діяльності лікаря-анестезіолога.

Тестування серед лікарів-інтернів першого року навчання було проведено 10 грудня 2018 р. та охоплювало питання, які включали тестові завдання американських медичних коледжів й передбачало оцінку різних напрямків компетентності в анестезіології та інтенсивній терапії.

Найкращі результати продемонстрували: О. Чебишева (74% правильних відповідей), І. Ніщименко та А. Прищепа (по 70%).

Найбільш високі бали були набрані лікарями-інтернами за темами, що стосувалися інфузійної терапії (60,6% правильних відповідей), переопераційного ведення хворих (74,5%), з питань, що відносилися до внутрішньо-венної анестезії (64,8%) і методик проведення штучної вентиляції легень (70,4%).

Найбільші труднощі викликали відповідь на питання по післяопераційному знеболенню, питання місцевої анестезії і питання, взяті з американських тестових завдань (45,1% правильних відповідей).

Загалом, результати тестового контролю продемонстрували задовільний рівень знань та визначили основні напрямки щодо посилення лекційного і практичного матеріалу.

До того ж, даний тестовий контроль свідчить про необхідність подальшого запровадження у навчально-методичну роботу міжнародних освітніх стандартів.