Search

 
 

Останні три роки кафедра онкології НМАПО імені П. Л. Шупика (зав. кафедри  проф. С. Мясоєдов та професори О. Євтушенко і Б. Сорокін) налагоджує плідну співпрацю з фірмою Олімпус, на базі якої  у тренажерному класі слухачі циклу спеціалізації з ендоскопії мають можливість працювати на сучасних тренажерах, освоюючи процедуру виконання колоноскопій та гастроскопій під керівництвом досвідченого викладача.

У їх розпорядженні імітатори, які максимально достовірно відображають варіантну анатомію стравоходу, шлунка та відділів кишківника, що сприяє оволодінню технічними прийомами, за допомогою яких ендоскопіст вчиться успішно долати труднощі, зумовлені анатомічними особливостями  різних сегментів товстої кишки. Також лікарі-курсанти можуть ознайомитись та виконати видалення поліпів різних локалізацій органів травного каналу. Значне місце під час проведення занять приділяється вивченню прийомів, що гарантують безпечне та високоефективне використання ендоскопічної апаратури. Підвищену цікавість слухачі циклу проявляють до освоєння діагностичних можливостей високоінформативних ехоендоскопічних інструментів. Зокрема, вивчається процедура проведення черезстінкової тонкоголкової аспіраційної біопсії. Також значна увага під час занять приділяється оволодінню методикою хромоендоскопії, зажиттєвої біопсії з приводу передпухлинних змін слизової оболонки трахеї та бронхів, органів травного каналу. При цьому вивчається значний масив відомостей щодо онкологічної верифікації новотворів та передпухлинних процесів різноманітної локалізації у порожнистих органах. Велике значення для слухачів має отримання наочної інформації щодо виконання новітніх ендоскопічних втручань – мукозектомії та підслизової резекції. Під час проведення цих практичних занять закріплюються знання, отримані під час теоретичної підготовки на лекціях та семінарах.

Згідно з відгуками лікарів-курсантів, робота на тренажерах є надзвичайно популярним та ефективним методом навчання, пришвидшує оволодіння обов`язковими та додатковими практичними навичками і методикою в цілому цих доволі складних діагностичних і лікувальних методів, що набувають все більшого поширення у професійній діяльності серед лікарів різних клінічних спеціальностей.