Search

 
 

З 4 по 8 грудня 2018 року в м. Сан Антоніо, штат Техас (США), відбувся черговий San Antonio Breast Cancer Symposium - найбільш представницьке мультидисциплінарне зібрання експертів та спеціалістів у сфері лікування раку молочної залози – у роботі якого активну участь взяла доц. кафедри онкології НМАПО імені П. Л. Шупика О. Пономарьова.

У дискусіях між хірургами, рентгенологами, радіологами, хіміотерапевтами обговорювалися найактуальніші питання стратегій, спрямованих на оптимізацію лікувальної парадигми. Особлива увага приділялася лікуванню прогностично найбільш несприятливої класифікаційної субодиниці - так званого потрійного негативного раку молочної залози, прогноз якого залишається невтішним незважаючи на явні досягнення в лікуванні даної нозологічної форми в цілому. Запропоновані імунотерапевтичні режими, в тому числі комбіновані, незважаючи на так звану «фінансову токсичність», істотно поліпшили прогноз для даної категорії пацієнтів, однак проблема ще далека від вирішення.

Ще одне дуже важливе питання обговорювалося в зв'язку з так званим «переліковуванням» хворих, що призводить до ескалації токсичності і зниження якості життя. Експертна група, що складається з учених зі світовим ім'ям, вивчала критерії, впровадження яких в клінічну практику дозволило б уникнути цих негативних ускладнень не тільки в очевидних ситуаціях (приналежність хворих до старшої вікової групи, клінічно значуща супутня патологія), а й у молодих пацієнток, для яких розроблена і постійно вдосконалюється система оцінки ризику рецидиву, що дозволяє в чималій кількості випадків уникнути необгрунтованого застосування інвалідизуючих лікувальних підходів.

Не залишилася без уваги найбільш велика категорія пацієнток - хворі на гормонозалежні форми раку молочної залози. Для даної підгрупи запропоновані нові препарати і їх поєднання, які мають високі ефективність та безпечність. Серед гормоночутливих пацієнток особлива увага приділялася пременопаузальном хворим, підходи до гормонотерапії яких в останні десятиліття зазнали істотних змін.

Пацієнтки ще однієї несприятливої категорії - Her2-позитивні - отримали додатковий шанс на одужання або на значне продовження життя завдяки впровадженню в клінічну практику ряду нових препаратів, націлених на рецептор епідермального фактора росту 2 типу.

В цілому, зміни в лікувальних підходах, спрямованих на боротьбу з однією з найпоширеніших форм злоякісних новоутворень - рак молочної залози - дозволяють з оптимізмом дивитися в майбутнє вирішення цієї проблеми.