Search

 
 

У 2019 році з 29 листопада по 31грудня на кафедрі нефрології та нирково-замісної терапії терапевтичного факультету буде проводитись новий цикл тематичного удосконалення «Вроджені, спадкові, орфанні захворювання нирок у дітей».

Сучасний розвиток медицини, особливо широке впровадження в медичну практику досягнень генетики, біохімії, візуалізаційних методів діагностики дозволяє розширити уявлення в галузі спадкових і вроджених захворювань сечової системи у дітей. Розшифровка генетичних причин розвитку хвороб органів сечової системи змінює уявлення про патогенез, тактику обстеження і терапію цих захворювань, зменшує кількість лікарських помилок, покращує прогноз захворювання. На циклі тематичного удосконалення лекції, семінарські і практичні заняття будуть присвячені вродженим, спадковим і орфанним захворюванням органів сечової системи, які найчастіше зустрічаються в практиці нефролога і педіатра: CAKUT-синдром (одночасне порушення ембріогенезу нирки та сечовивідного тракту), полікістозна хвороба нирок, цистиноз, цистинурія, хвороба Фабрі, синдром Фанконі та інші. Основна мета циклу тематичного удосконалення – допомогти практикуючому лікарю розібратися в ґенезі складних генетично обумовлених хвороб органів сечової системи, засвоїти алгоритм діагностичних заходів, що дозволить правильно діагностувати вроджені, спадкові та орфанні захворювання і проводити адекватну терапію з досягненням найкращих результатів. Освітня компонента циклу тематичного удосконалення побудована з застосуванням настанов і консенсусів Європейської ниркової асоціації - Європейської асоціації з діалізу і трансплантації (ERA-EDTA), Міжнародної асоціації дитячих нефрологів / Європейського товариства дитячих нефрологів (IPNA/ЕSPN), Міжнародного товариства нефрологів (ISN), Американського товариства нефрологів (ASN), Європейської асоціації урологів (EAU).