Search

 
 

12 грудня 2018 відбулось чергове засідання вченої ради НМАПО імені П. Л. Шупика.

Проводив засідання голова вченої ради ректор академік НАМН України професор Юрій Вороненко.

За першим питанням порядку денного вчена рада заслухала чл.-кор. НАМН України професора Юрія Вдовиченка, першого проректора, з інформацією про реалізацію кадрової політики НМАПО імені П. Л. Шупика в 2018 році та визначила завдання з соціального розвитку працівників і осіб, які навчаються в Академії, на 2019 рік.

Надалі проректором з економічних питань Ольгою Проценко, головою постійно діючої комісії вченої ради НМАПО імені П. Л. Шупика з фінансово-економічної та господарської діяльності, було надано підсумкову інформацію про роботу комісії в 2018 році та окреслені завдання подальшої діяльності з питань забезпечення фінансово-економічної стабільності Академії в 2019 році.

Розглядаючи кадрові питання, вчена рада висунула професора Олексія Тимофєєва, завідувача кафедри щелепно-лицевої хірургії, на здобуття Державної премії України в галузі освіти 2019 року в номінації «Вища освіта» за підручник «Щелепно-лицева хірургія», професора Геннадія Апанасенка, професора кафедри медичної реабілітації, фізіотерапії і спортивної медицини, на здобуття премії НАМН України імені О. М. Марзеєва за цикл робіт з проблеми «Індивідуальне здоров’я», обрала на посади: декана деканату по роботі з іноземцями д. мед. н. доцента Валерія Бугра; професора кафедри контролю якості і стандартизації лікарських засобів - д. фарм. н. професора Тетяну Буднікову; професора кафедри урології - д. мед. н. професора Федіра Гайсенюка та присвоїла вчені звання: професора – д. фарм. н. доценту Костянтину Косяченку по кафедрі організації і економіки фармації; доцента – к. мед. н. Оксані Солдатовій по кафедрі дитячих і підліткових захворювань.

Вчена рада затвердила індивідуальні плани наукових робіт здобувача наукового ступеня доктора фармацевтичних наук Сергія Соловйова та аспірантів НМАПО імені П. Л. Шупика першого року навчання, а також анотовані звіти про виконання НДР, які виконувались за рахунок коштів державного бюджету України у 2018 році.

Розглядаючи питання в «Різному», вчена рада затвердила план роботи вченої ради Академії на 2019 рік, внесла зміни до складу постійно діючих комісій вченої ради, розглянула та затвердила локальні нормативні акти,  навчальні плани і програми циклів, змісти журналів і рекомендувала до видання рукописи навчально-методичних та наукових видань.

Наступне засідання вченої ради НМАПО імені П. Л. Шупика відбудеться 16 січня 2019 року.