Search

 
 

5 грудня 2018 року під головуванням декана факультету Віктора Трохимчука відбулось чергове засідання вченої ради медико-профілактичного і фармацевтичного факультету.

Голова профбюро факультету доцент М. Лелека доповіла про результати перевірки виконання трудової дисципліни на кафедрах факультету. В період з 29 листопада по 3 грудня 2018 року представниками профбюро: головою профбюро М. Лелекою та заступником голови профбюро, доцентом Н. Дубовою було проведено перевірку трудової дисципліни, про що зроблено відповідні записи у журналах відвідувань кафедр представниками деканату.

На момент перевірки на кафедрах були наявні книги обліку робочого часу з особистими підписами працівників, графіки роботи постійних працівників, які працюють не на повну ставку, завірені завідувачем кафедри, графіки роботи сумісників, завірені завідувачем кафедри, журнали обліку місцевих відряджень, актуальні робочі навчальні плани.

Член комісії вченої ради факультету з наукової та лікувально-діагностичної роботи, проф. Н. Орлова доповіла про моніторинг діяльності кафедри мікробіології, епідеміології та інфекційного контролю. Комісія у складі: голова комісії, д. фарм. н., декан медико-профілактичного і фармацевтичного факультету НМАПО імені П.Л. Шупика, професор В. Трохимчук, члени комісії: д. мед. н., професор Н. Олова – член комісії з наукової роботи медико-профілактичного і фармацевтичного факультету, заступник декана, доцент С. Соловйов. Моніторинг проводився відповідно до плану роботи вченої ради медико-профілактичного і фармацевтичного факультету. Під час проведення моніторингу професор В. Трохимчук відвідав заняття: практичне, що проводилось за робочим планом циклу спеціалізації з бактеріології (28.08 – 28.12.2018) та семінарське – за планом ПАЦ з бактеріології (1.11 - 30.11.18), ознайомився з документацією циклів, журналами обліку відвідувань та успішності слухачів та провів анкетування слухачів за встановленою формою. Результати анкетування показали високий рівень задоволеності слухачів якістю освітнього процесу на циклах. Комісія перевірила стан методичного забезпечення циклів. Методичні розробки семінарських та практичних занять для всіх циклів відповідають встановленим вимогам та тематичним планам циклів. Наявні презентації лекцій у мультимедійному форматі. Проф. В. Трохимчук, проф. О. Івахно, проф. Орлова, висловили подяку завідувачу кафедри А. Салманову. Вчена рада факультету постановила роботу кафедри мікробіології, епідеміології та інфекційного контролю щодо виконання рішень вченої ради НМАПО імені П. Л. Шупика та вченої ради медико-профілактичного і фармацевтичного факультету визнати задовільною.

З питання стосовно аналізу процесу 14 «Управління зворотним процесом» якості діяльності НПП кафедр МПФФ з лікувальної та освітньої роботи виступив доцент кафедри промислової, клінічної фармації та клінічної фармакології доц. О. Тимченко, який зупинився на результатах анкетування з цих напрямів діяльності, а також на сучасних проблемах організації надання первинної медичної допомоги у місті Києві. Доповідач підкреслив, що НПП 2 клінічних кафедр факультету - промислової, клінічної фармації та клінічної фармакології, а також медицини праці, психофізіології та медичної екології – практично всі мають вищу кваліфікаційну категорію з різних лікарських спеціальностей і проводять значний обсяг лікувально-діагностичної роботи, насамперед на багатьох клінічних базах обох кафедр. Доповідач підкреслив, що співпраця між НПП кафедр і співробітниками клінічних баз ефективна, а зворотний зв’язок оперативний, в т.ч. щодо проведення циклів ТУ, стажування, інтернатури та інших.

Професор Д. Кирик представив особові справи доцента кафедри організації і економіки фармації Вадима Гульпи, як претендента на посаду доцента кафедри організації і економіки фармації, доцента кафедри контролю якості і стандартизації лікарських засобів Любов Пилипчук, як претендента на посаду доцента кафедри контролю якості і стандартизації лікарських засобів, доцента кафедри управління охороною здоров’я Олега Федоренка, як претендента на посаду доцента кафедри управління охороною здоров’я. В обговоренні кандидатур взяли участь професори Р. Коритнюк та Н. Гойда, а також доцент С. Убогов. За результатами таємного голосування вчена рада факультету прийняла рішення щодо обрання на посаду доцентів вище вказаних осіб терміном на 2 роки. Рішення прийнято одноголосно.

Голова вченої ради, проф. В. Трохимчук довів про вимоги наказу НМАПО імені П. Л. Шупика від 13 квітня 2017 р. № 1520 щодо Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам у НМАПО імені П. Л. Шупика, витяг із протоколу засідання кафедри (20 листопада 2018 № 12) щодо звіту про науково-педагогічну діяльність д.мед.н., доцента, зав. кафедри управління охороною здоров’я Валерія Піщикова, результати проведення відкритої лекції на тему: «Шляхи розвитку сфери охорони здоров’я в умовах економічної кризи» та атестаційні матеріали. У рішенні засідання кафедри, яке прийнято одноголосно відкритим голосуванням, підтверджуються високий науково-методичний рівень викладання навчальних дисциплін та відповідність здобувача заявленому вченому званню. Професор Н. Гойда наголосила, що доцент В. Піщиков проводить заняття на відповідному рівні, уважно та відповідально ставиться до питань учбово-методичної роботи. Рекомендувала затвердити звіт і підтримати кандидатуру д.мед.н., доцента кафедри управління охороною здоров’я Валерія Піщикова заявленому вченому званню професора по кафедрі управління охороною здоров’я. Професор М. Голубчиков відмітив високий рівень педагогічної та професійної майстерності. підтримав кандидатуру В. Піщикова заявленому вченому званню професора по кафедрі управління охороною здоров’я. Голова вченої ради, професор В. Трохимчук відмітив, що час роботи на кафедрі В. Піщиков проявив себе, як висококваліфікований науково-педагогічний працівник та науковець, викладає державною мовою на високому науково-методичному рівні лекції, постійно удосконалює педагогічну та наукову кваліфікацію, високий професіоналізм, високий методичний рівень відкритої лекції - рекомендував затвердити звіт і підтримати кандидатуру доцента В. Піщикова заявленому вченому званню по кафедрі управління охороною здоров’я.

Вчена рада вирішила затвердити звіт про науково-педагогічну діяльність д.мед.н. доцента кафедри управління охороною здоров’я Валерія Піщикова. За результатами атестаційних матеріалів та таємного голосування вчена рада медико-профілактичного і фармацевтичного факультету порушила клопотання перед вченою радою НМАПО імені П.Л. Шупика щодо присвоєння вченого звання професор по кафедрі управління охороною здоров’я Валерію Піщикову – д.мед.н., доценту кафедри управління охороною здоров’я. Рішення прийнято одноголосно.