Search

 
 

3 грудня 2018 року на кафедрі судової медицини деканом факультету підвищення кваліфікації викладачів Ларисою Бабінцевою було проведено позапланову перевірку навчального процесу, за результатом якої відбулось обговорення з науково-педагогічними працівниками кафедри.

При обговоренні особливу увагу було зосереджено на навчанні лікарів-інтернів, які нещодавно приступили до очної частини навчання. Розглянуто питання вчасного оформлення лікарями-інтернами документів після проходження заочної частини навчання та зарахування лікарів судово-медичних експертів на другий рік навчання. Перевірено звітну документацію з баз стажувань (виконання плану практичної підготовки, виконання плану опанування практичних навичок, оформленого щоденника, характеристики) та виконання НПП кафедри графіку перевірок баз стажування інтернів.

Зроблено зауваження куратору першого року навчання інтернів щодо прискіпливішого виконання цих функцій. Загалом рекомендовано проводити щотижневий моніторинг ведення документації лікарями-інтернами на базах стажування. Присутні відмітили користь позапланових відвідувань кафедри.