Search

 
 

04 - 05 жовтня 2018 р. в готелі «Рамада Анкор Київ» відбувся урочистий науковий симпозіум «Сучасні проблеми торакальної хірургії», присвячений 100-річчю заснування НМАПО імені П. Л. Шупика, а також 100-річчю від дня народження видатного українського хірурга, доктора медичних наук, професора Ольги Матвіївни Авілової.

Організатором заходу була кафедра торакальної хірургії та пульмонології НМАПО імені П. Л. Шупика за підтримки асоціації торакальних хірургів України.

Метою Симпозіуму було: популяризація новітніх методів діагностики та лікування патології органів грудної клітки та узагальнення світових наукових досягнень щодо найпоширеніших проблем дорослої та дитячої торакальної хірургії.

На симпозіумі обговорювались питання реконструктивної торакальної хірургії трахеї, бронхів, каркаса грудної стінки, діафрагми, хірургії стравоходу, межистіння, травматичних ушкоджень органів грудної клітки та їх ускладнень, малоінвазивних технологій в торакальній хірургії, гнійно-деструктивних захворювань легень та плеври, вад розвитку органів дихання у дорослих і дітей.

Відкрив симпозіум проректор з науково-педагогічної роботи НМАПО імені П. Л. Шупика,  д.мед.н., проф. О. Толстанов. Він відмітив значну роль О. Авілової у становленні торакальної хірургії в Україні, зокрема реконструктивної хірургії трахеї та бронхів, а також  подальшого розвитку цього напрямку в роботах її учнів: А. Макарова, М. Багірова, В. Гетьмана та П. Сокура.

З привітаннями виступили: П. Фомін, академік НАН і НАМН України, д.мед.н., проф., завідувач кафедри факультетської хірургії № 3 НМУ імені О. О. Богомольця; В. Гетьман, д.мед.н., проф., завідувач кафедри торакальної хірургії та пульмонології НМАПО імені П. Л. Шупика, президент Асоціації торакальних хірургів України; д.мед.н., проф. Д. Кривченя, професор кафедри дитячої хірургії НМУ імені О. О. Богомольця; професор А. Макаров, професор кафедри торакальної хірургії та пульмонології НМАПО імені П. Л. Шупика; д.мед.н., проф. М.Багіров, професор кафедри торакальної хірургії та пульмонології НМАПО імені П. Л. Шупика; І. Козлик, д. філолог. н., професор, завідувач кафедри світової літератури та порівняльного літературознавства Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, головний режисер відеофільму «Професія, як життя» та співавтор бібліографічного покажчика «Ольга Матвіївна Авілова» про життя, лікарську та науково-педагогічну діяльність О. Авілової.

В роботі симпозіуму взяли участь відомі вчені–хірурги, зокрема: академік НАН і НАМН України, проф. П. Фомін; д.мед.н., проф. Д. Кривчиня; д.мед.н., проф.  М. Опанасенко; д.мед.н., проф. І. Калабуха; д.мед.н., проф. В. Мальований; д.мед.н., проф. Е. Шепетько та інші провідні фахівці – торакальні хірурги та фахівців різних спеціальностей всіх областей України, всього 127 делегатів.

В ході симпозіуму були представлені доповіді з широкого кола питань планової та невідкладної, дорослої та дитячої торакальної хірургії.

Проведений симпозіум з сучасних проблем торакальної хірургії підтвердив важливість проблем захворювань органів дихання та зацікавленість лікарів щодо нових вітчизняних та світових підходів до завчасної їх діагностики та хірургічного лікування.

До 100-річчя з дня народження д.мед.н., проф. О. Авілової, видана книга: «Ольга Матвіївна Авілова». Біобібліографічний покажчик» В. Г. Гетьман, І. В. Козлик, П. П. Сокур, М. М. Багіров, А. В. Макаров. – 2018. – 208 с.

Згідно постанови Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України випущена пам’ятна монета з зображенням О. Авілової та немаркований художній конверт.

Співробітниками кафедри створено відеофільм про життя і науково-педагогічну роботу О. Авілової.

Матеріали симпозіума опубліковані в журналі «ХІРУРГІЯ дитячого віку» 3(60) – 4(61) 2018 р.

ШЕФ-РЕДАКТОР – Толстанов О. К., доктор медичних наук, професор, проректор з навчально-методичної роботи НМАПО імені П. Л. Шупика 

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР – Русак П. С., доктор медичних наук, професор кафедри дитячої хірургії НМАПО імені П. Л. Шупика