Search

 
 

6 листопада 2018 року в Інституті філософії НАН України відбулась наукова конференція «Філософія в Академії: досягнення, проблеми, перспективи», присвячена 100-річчю НАН України. В заході, в якості керівника секції та доповідача, взяв участь доцент кафедри філософії НМАПО імені П. Л. Шупика д.філос.н. Олександр Киричок. Він виступив із доповіддю «Філософська медієвістика в Інституті: головні віхи розвитку».

На пленарному засіданні з доповідями на актуальні філософські теми виступили провідні українські та зарубіжні філософи: директор Інституту філософії імені Г. С. Сковороди НАН України чл.-кор. НАН України А. Єрмоленко, декан філософського факультету КНУ імені Тараса Шевченка академік А. Конверський, директор Інституту філософії НАН Білорусі А.  Лазаревич, декан філософського факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна професор  І. Карпенко, завідувач кафедри філософії Львівського національного університету імені Івана Франка професор А. Карась.

З вітальним словом до присутніх звернувся академік-секретар відділення історії, філософії та права НАН України, директор Інституту історії України НАН України академік В. Смолій.

На пленарному засіданні було підписано договір про співпрацю між Інститутом філософії імені Г. С. Сковороди НАН України та Інститутом філософії НАН Білорусі.

Далі робота конференції продовжилась в секціях: «Історія Академії, історія філософії», «Філософія та суспільство, філософія в публічному просторі», «Філософія в колі наук», де обговорювались проблеми історії філософії в системі філософських досліджень, меж філософії та науки, академічних і практичних аспектів філософії, дослідження релігій в Академії наук, філософії та демократії, логіки та методології наукової діяльності.

Наукова конференція стала значною подією в інтелектуальному просторі України.