Search

 
 

Кафедра патологічної та топографічної анатомії у жовтні поточного року провела навчання 17 лікарів-патологоанатомів Хмельницької області на виїзному циклі тематичного вдосконалення  «Вибрані питання та морфологічна діагностика захворювань статевої системи» на базі Державного патологоанатомічного центру України (м. Хмельницький).

Зацікавленість слухачів викликали оновлені, в рамках освітньої програми циклу, лекції «Ендометріоз. Ендометріальна хвороба: сучасні аспекти діагностики та імуногістохімічне дослідження», «Патологія яєчок. Морфологічні особливості чоловічого безпліддя. Сучасна гістологічна класифікація пухлин чоловічої статевої системи», «Гіперпластичні ураження шийки матки та яєчників», що провели завідувач кафедри професор Олена Дядик і доцент кафедри к.мед.н. Світлана Руденко.

Тематика занять навчального циклу зумовлена сучасним підходом до запропонованих питань, зокрема чоловіче безпліддя – поширена патологія осіб молодого та середнього віку, є актуальною проблемою охорони здоров’я. Виділяють претестикулярні, тестикулярні та посттестикулярні форми безпліддя в залежності від причин їх виникнення. Морфологічна діагностика цієї патології включає виявлення гістологічних змін у яєчках при безплідді, формування за етіологією процесу клінічних груп хворих, визначення для них критеріїв оцінювання сперматогенезу. Морфологія патологічних змін у тканині яєчка характеризується такими процесами: виявлення неоплазій, фіброзу, гіалінозу, запалення, Сертолі-синдрому, форм дозріваючих сперматозоїдів, клітин Лейдіга. Саме отримані результати гістологічних змін у тканині яєчка значно допомагають при таргетній терапії різних клінічних форм чоловічого безпліддя.

Практичні навики слухачі лікарі-патологоанатоми Державного патологоанатомічного центру України (м. Хмельницький) вдосконалювали під час діагностичних консиліумів, проведених професором Оленою Дядик і к.мед.н. Світланою Руденко.

Кафедра отримала позитивні результати анкетування слухачів і подяку від керівництва центру за високий рівень проведених занять.