Search

 
 

22 листопада 2018 року під головуванням декана хірургічного факультету доцента Володимира Шуби відбулось засідання вченої ради хірургічного факультету НМАПО імені П. Л. Шупика.

Першим питанням на порядку денному засідання був розгляд матеріалів планування наукових робіт аспірантів першого року очної денної форми навчання: Н. Белея (кафедра анестезіології та ІТ, науковий керівник – проф. Л. Згржебловська), С. Маруняка (кафедра анестезіології та ІТ, науковий керівник – проф. І.  Малиш), Д. Завертиленка (кафедра хірургії та судинної хірургії, науковий керівник – проф. С. Саволюк), О. Оліфіренка (кафедра ортопедії і травматології №1, науковий керівник – професор О. Мовчан), Є. Сікаленка (кафедра хірургії та трансплантології, науковий керівник – професор В. Сморжевський), С. Соколенка (кафедра урології, науковий керівник – професор С. Возіанов), А. Самусєвої (кафедри онкології, науковий керівник – доцент О. Пономарьова). Кожна з обговорюваних тем викликала жваве зацікавлення членів вченої ради та була рекомендована до затвердження на вченій раді НМАПО імені П. Л. Шупика.

Під час розгляду другого питання порядку денного члени вченої ради хірургічного факультету одноголосно рекомендували до затвердження вченою радою НМАПО імені П. Л. Шупика теми дисертаційних робіт наступних аспірантів першого року очної вечірньої форми навчання: А. Леменєвої (кафедра офтальмології, науковий керівник – професор І. Шаргородська), А. Глаголєвої (кафедра хірургії та судинної хірургії, науковий керівник – професор С. Саволюк), Д. Дядюна (кафедра хірургії серця та магістральних судин, науковий керівник – професор Р. Вітовський), Ю. Харенка (кафедра кардіохірургії, рентгенендоваскулярних та екстракорпоральних технологій, науковий керівник – професор Б. Тодуров).

Також на засіданні вченої ради хірургічного факультету розглянули матеріали наукових робіт аспірантів заочної форми навчання: Д. Боровика (кафедра комбустіології та пластичної хірургії, науковий керівник – професор С. Галич), А. Костенко (кафедра комбустіології та пластичної хірургії, науковий керівник – професор С. Галич), Н. Лавриненко (кафедра комбустіології та пластичної хірургії, науковий керівник – професор Г. Козинець), Х. Ковальчук (кафедра офтальмології, науковий керівник – професор С. Могілевський), М. Куценка (кафедра урології, науковий керівник – доцент А. Сагалевич), А. Храпчука (кафедра урології, науковий керівник – доцент А. Сагалевич), Д. Мітюрєва (кафедра анестезіології та інтенсивної терапії, науковий керівник – професор О. Лоскутов), Д. Демешко (кафедра офтальмології, науковий керівник – професор І. Шаргородська).

Всього вченою радою хірургічного факультету розглянуто та рекомендовано до затвердження вченою радою НМАПО імені П. Л. Шупика 20 наукових робіт, присвячених актуальним проблемам хірургії, травматології, офтальмології, онкології, урології, анестезіології та інтенсивної терапії.