Search

 
 

28 - 29 листопада 2018 р., в Києві відбулася науково-практична  конференція Асоціації ревматологів України «Ревматоїдний артрит та споріднені з ним хвороби: локальні і системні ураження. Стратегія персоніфікованого лікування». На конференції зареєструвалось біля 500 лікарів ревматологів, терапевтів та сімейних лікарів з усієї України. Кафедра терапії та ревматології взяла активну участь у заході.

Науково-організаційним комітетом конференції були: академік НАМНУ, президент Асоціації ревматологів України, проф. В. Коваленко (голова), віце-президент Асоціації ревматологів України, проф. Н. Шуба, професор О. Борткевич.

Відкрив конференцію та виступив з проблемною доповіддю «Ревматоїдний артрит та споріднені з ним хвороби: невирішені проблеми діагностики та лікування» проф. В. Коваленко. В роботі конференції взяли участь зарубіжні гості з Італії - проф. Роберто Джіакомеллі, (Італія), проф. Мауріціо Кутолло (Італія) та д-р Вікторія Павлик (Італія). З проблемною доповіддю «Циркадні ритми та глюкокортикоїдна терапія ревматоїдного артриту» виступив проф. Мауріціо Кутолло (Італія), де озвучив доцільність застосування глюкокортикоїдної та базисної терапії з урахуванням циркадних ритмів та впливу ЦНС на продукцію гормонів мелатоніну та кортизолу. В секції круглого столу «Анкілозивний спондилоартрит: від ранньої діагностики до реабілітації» виступила з доповіддю «Лікування анкілозивного спондиліту та псоріатичної артропатії» д-р Вікторія Павлик (Італія), де вказала на позитивну роль застосування нових імунобіологічних препаратів. 

Проф. Н. Шуба виступила з наступними доповідями «Нові показання для застосування блокаторів ІЛ-6 в лікуванні ревматичних хвороб», «Роль симптоматичної гіперурикемії у виникненні та перебігу патології внутрішніх органів», де представила сучасні європейські підходи до лікування даного захворювання, «Вплив остеопорозу на перебіг остеоартриту та шляхи його корекції», де була підкреслена роль прозапальних цитокінів в патогенезі даних захворювань, «НПЗП – ризики та вибір безпечної терапії».

Проф О. Борткевич озвучив наступні доповіді: «Порушення кальцій-фосфорного обміну при ревматичних захворюваннях та можливості корекції», «Фармакорезистентність в ревматології».

В пленарному засіданні прозвучала доповідь к.мед.н, асистента кафедри терапії та ревматології А. Крилової на тему: «Особливості взаємозв’язку та клінічних проявів суглобового синдрому у хворих на остеоартроз із супутньою патологією».

В кінці конференції відбулася генеральна асамблея Асоціації ревматологів України, Української асоціації сімейної медицини  та організаційно-методична нарада за участю провідних спеціалістів, експертів, головних ревматологів та сімейних лікарів з питань реформування спеціалізованої медичної допомоги пацієнтам, хворим на ревматичні хвороби, де виступив віце-президент НАМН України, президент Асоціації ревматологів України, академік НАМН України професор В. Коваленко з доповіддю «Реформування медичної галузі в Україні і спеціалізована медична допомога», де було наголошено про важливість взаємодії ревматологів та інших спеціалістів з сімейним лікарем, адже в процесі реформування медичної галузі, сімейна медицина набуває все більш важливого значення.

На завершення була прийнята резолюція та всі учасники конференції отримали сертифікати.