Search

 
 

02 листопада на кафедрі управління охороною здоров`я відбулося свято  ̶  випуск слухачів-управлінців сфери охорони здоров`я, які пройшли навчання на циклі СП «Організація і управління охороною здоров'я».

Слухачі циклів, які є керівниками сфери охорони здоров’я, прибули з різних регіонів України. Впродовж навчання їм було представлено лекції, семінари, практичні заняття на яких розглядалися актуальні питання розвитку вітчизняної системи охорони здоров’я.

Враховуючи, що сучасні керівники сфери охорони здоров`я повинні добре орієнтуватись в фінансових питаннях, страхуванні, вміти ухвалювати комплексні рішення, встановлювати та підтримувати взаємовідносини з людьми, тематика занять була різноплановою.

Професорсько-викладацьким складом кафедри було підготовлено та прочитано лекції, які дали можливість слухачам отримати теоретичні знання, інтегровані в сучасні умови реформування медичної галузі. Основними темами лекцій були державна політика в охороні здоров’я, правові основи менеджменту, фінансовий менеджмент, у т.ч. охорона здоров’я в умовах ринкових відносин, організація фінансово-економічної служби медичного закладу, управління якістю медичної допомоги, управління персоналом та ін.

Крім того, слухачі отримали змогу почути лекції від спеціально  запрошених лекторів на такі актуальні теми, як військово-медична підготовка, культура управління тощо.

Знання отримані на лекціях були опрацьовані слухачами на практичних заняттях шляхом розгляду різних ситуаційних задач та закріплені на семінарських заняттях.

Потрібно відзначити, що протягом усього періоду навчання слухачі активно брали участь у дискусіях, обмінювались думками з приводу проблемних питань реформування медичної галузі, виявляли зацікавленість у питаннях удосконалення підготовки управлінських кадрів сфери охорони здоров`я.

В останній день навчання, на офіційному засіданні слухачів та колективу кафедри, професор Н. Гойда доповіла, що усі слухачі успішно склали іспити та вручила відповідні сертифікати. Разом з тим, наголосила на необхідності постійного оновлення знань керівників сфери охорони здоров`я, адже однією із сучасних освітніх інновацій є безперервний професійний розвиток.