Search

 
 

Попит на проведення виїзних передатестаційних циклів за очно-заочною формою з елементами дистанційного навчання залишається актуальним. В поточному році кафедрою управління охороною здоров’я було проведено 4 виїзних передатестаційних циклів в Черкаській, Рівненській, Хмельницький та Кіровоградській областях - близько 200 слухачів на даних циклах.

Проведені курси підготовки спрямовані на формування у керівників охорони здоров`я необхідних професійних компетенцій, що відповідають міжнародним стандартам освіти та допоможуть їм впроваджувати інноваційні процеси у сучасних умовах реформування системи охорони здоров’я в Україні.

Цикли проводилися за очно-заочною формою освіти з елементами дистанційного навчання. Слухачі позитивно оцінили таку форму навчання, адже  вона дозволяє повністю реалізувати навчальну програму без відриву слухачів від основного місця роботи, індивідуалізувати процес навчання відповідно до потреб, особливостей і можливостей слухачів та уникнути фінансових витрат на переїзди і проживання. 

Науково-педагогічними працівниками кафедри відповідно до навчальної програми циклу та в контексті нещодавніх законодавчих змін було представлено оновлений лекційний матеріал та практичні навички згідно з  сучасними принципами управління медичними закладами.

По завершенню циклів завідувач кафедри управління охороною здоров`я професор В. Михальчук привітав слухачів із закінченням навчання та побажав успіхів у роботі, творчого натхнення, здоров'я, а також наголосив на необхідності дотримання принципу безперервного професійного розвитку, особливо в умовах суттєвої зміни діяльності медичної галузі, що потребує наявності в управлінців комплексу відповідних професійних компетенцій.

Слухачі подякували професорсько-викладацькому складу кафедри за надану можливість оновлення своїх знань та висловили надію на подальшу плідну співпрацю з кафедрою управління охороною здоров`я НМАПО імені П. Л. Шупика.