Search

 
 

Зміна нормативно-правової бази з питань управління якістю медичної допомоги обумовила необхідність оновлення кафедрою управління охороною здоров’я програми  тематичного удосконалення «Управління якістю медичної допомоги» для підготовки слухачів з цих питань. 

Згідно запитів управління охорони здоров’я м. Біла Церква та Департаменту охорони здоров’я Полтавської ОДА, кафедрою УОЗ були проведені виїзні цикли тематичного удосконалення із зазначеної тематики за очно-заочною формою освіти з елементами дистанційного навчання. Всього навчання пройшли 47 слухачів.

Професор Н. Гойда та ст. викладач С. Кошова поінформували слухачів про умови та організаційний процес проходження циклів та наголосили, що перед керівниками системи охорони здоров'я постають нові складні завдання, вирішення яких вимагає чіткого та глибокого розуміння принципів збереження та зміцнення здоров'я, закономірностей функціонування цієї складної та багатогранної сфери, дотримання основоположних засад її діяльності. Професор В. Горачук детально ознайомила слухачів із принципами та механізмом забезпечення дієвої системи належної якості медичної допомоги, що є одним з важливих критеріїв оцінки ефективності інноваційних процесів у сучасних умовах побудови нової системи управління охороною здоров’я в Україні.

В процесі навчання на циклах тематичного удосконалення слухачі ознайомлені з теоретичними основами навчальної дисципліни «Управління якістю медичної допомоги», його нормативно-правовою базою, методами дослідження та аналізу стану здоров'я людини з урахуванням численних чинників його формування, оперативними функціями управління якістю медичної допомоги тощо.

Слухачі циклу висловили слова подяки викладачам кафедри за високий рівень навчання, цікаві лекції та практичні заняття та відмітили зручність проведення циклу з елементами дистанційного навчання, що дало можливість отримати нові управлінські знання без відриву від місця роботи та проживання.