Search

 
 

29 - 30 листопада 2018 року у великому конференц-залі НАН України відбулась науково-практична конференція з міжнародною участю «Запальні та функціональні захворювання кишечника», присвячена 100-річчю НМАПО імені П.Л. Шупика і 60-річчю кафедри терапії.

Урочистий захід відкрили проректор з наукової роботи НМАПО імені П.Л. Шупика, професор Н. Савичук і декан терапевтичного факультету, доцент С. Кушніренко.

З нагоди 60-річчя заснування кафедри терапії згідно Наказу (№581-к від 22.11.2018 р.) ректора НМАПО імені П.Л. Шупика, академіка НАМН України, професора Ю. Вороненка оголошено подяку за багаторічну сумлінну працю, значний особистий внесок у розвиток охорони здоров'я, високий професіоналізм та відданість справі - наступним співробітникам кафедри терапії: Швець Наталії Іванівні, завідувачу кафедри; Бенці Тетяні Михайлівні, професору кафедри; Гдалю Володимиру Аркадійовичу, доценту кафедри; Пастуховій Оксані Анатоліївні, доценту кафедри.

Завідувач кафедри терапії, професор Н. Швець виступила з доповіддю «60-річчя кафедри терапії НМАПО імені П.Л. Шупика: історія, сьогодення та майбутнє». Кафедра терапії заснована у 1958 році. Першим завідувачем кафедри був доцент Ісай Лернер. З 1962 по 1978 рр. кафедрою завідував професор Гайк Даштаянц. З 1978 р. по червень 1996 р. кафедрою керував професор Є. Андрущенко. Основними науковими напрямами роботи були вивчення системи згортання крові, ішемічної хвороби серця, гіпертонічної хвороби, бронхіальної астми. «Клиническая гематология», «Узелковый периартериит», «Методология диагноза», «Легочные кровотечения и кровохарканья», «Дифференциально-диагностический справочник терапевта», «Клиническая фармакология в терапевтической практике». За ці роки були створені 24 монографії, перші національні навчальні програми підготовки терапевтів, комп’ютерні тести для атестації на кваліфікаційні категорії та інтернів-терапевтів, методичні посібники до практичних занять з терапії, збірники ситуаційних задач та 11 методичних рекомендацій з діагностики і лікування захворювань внутрішніх органів.

З червня 1996 р. кафедрою завідує професор Наталія Швець.

Як і в попередні роки, кафедра продовжує вивчати гіпертонічну та ішемічну хвороби серця, захворювання органів травлення та ендокринну патологію.

За цей період на кафедрі проведено 192 передатестаційні цикли, 130 циклів стажування та спеціалізації з терапії, 67 циклів тематичного удосконалення. На 92 циклах інтернатури навчалося 1200 лікарів-інтернів за спеціальностями «Внутрішні хвороби» та «Загальна практика-сімейна медицина». Опубліковано 600 наукових статей і тез, отримано 8 патентів на винаходи, навчально-методичні посібники, 6 інформаційних листів. Проводяться Терапевтичні школи «Сучасні підходи до діагностики, лікування та профілактики захворювань внутрішніх органів».

Співробітниками кафедри проконсультовані та проліковані тисячі хворих у лікувальних установах м. Києва та області, а також з інших регіонів України.  

Науково-практична конференція продовжилась  майстер–класами  і доповідями закордонних і вітчизняних науковців: С. Гірі (Лейпциг) «Роль ендогенних стовбурових клітин та змін способу життя у розвитку шлунково-кишкових захворювань», К. Малдер (Амстердам) «Імуносупресори в терапії хворих на запальні захворювання кишечника», Г. Бабаєва-Садігова (Баку) «Персоніфікований індекс оцінки стану хворих із запальними захворюваннями кишечника», Д. Кайбулаєва (Алмати) «Біологічна терапія хвороби Крона: міжнародні стандарти та особистий досвід», Н. Томчик (Гродно) «Складнощі діагностики хвороби Крона у дітей», А. Джумабаєва (Алмати) «Клінічні особливості і організація медичної допомоги при хронічних вірусних гепатитах у пацієнтів із ЗЗК» та ін.