Search

 
 

17 - 19 вересня 2018 року в м. Хіхон (Іспанія) відбулась Х Міжнародна конференція з біоетики «Молодь та захист довкілля», що організована Міжнародним товариством з біоетики під егідою Міністерства охорони здоров’я провінції Астуріас (Іспанія).

Мета конференції відобразила актуальну проблему сьогодення – стан екологічної ситуації у світі та роль сучасної молоді в захисті навколишнього середовища. В конференції взяли участь філософи, біоетики, науковці, представники громадських організацій 20 країн світу.

Учасники констатували, що екологічні питання досить гострі  в усьому світі. Відповідно до численних досліджень філософів, екологів, соціологів масштаб цієї проблеми сягнув планетарних розмірів. Тому завданнями конференції стали: розповсюдження знань з екологічної філософії та етики; попередження забруднення довкілля та екологічної кризи у світі;  розробка та втілення принципів біоетики в справу захисту довкілля; популяризація екофілософії у суспільстві; втілення екологічних принципів і цінностей у навчальний процес у закладах вищої та середньої освіти.

В заході з доповіддю «Філософські засади захисту довкілля» взяла участь член вченого комітету Міжнародного товариства з біоетики, завідувач кафедри філософії професор Світлана Пустовіт. Серед висвітлених питань увагу учасників було акцентовано на соціальних трансформаціях в Україні, які неможливо здійснити без розроблення сучасної екополітики та екопросвіти населення. Розробка та використання універсальних екологічних цінностей, принципів і норм, спрямованих на попередження екологічної кризи, заснованих на демократичних цінностях, має особливу важливість у сфері охорони здоров’я.

Учасники конференції обмінялися досвідом викладання біоетики та екологічної етики в закладах вищої освіти, практикою захисту довкілля в своїх країнах, намітили шляхи подальшої співпраці в галузі вивчення засад екофілософії та впровадження екологічних принципів у роботу соціальних інститутів і соціальну практику.