Search

 
 

22 листопада 2018 року відбулася науково-практична конференція з міжнародною участю «Дерматовенерологія в розробках молодих науковців», проведена згідно Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій МОЗ та НАМН України на 2018 рік.

У роботі конференції взяли участь 272 наукових співробітників та лікарів з різних регіонів України,  Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова, Сумського державного медичного університету, Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського, Харківської медичної академії післядипломної освіти, Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, співробітники ДУ «Дерматології та венерології НАМН України», Гомельського державного медичного університету (Білорусь).

Науково-практичну конференцію, яка в цьому році присвячена 100-річчю заснування НМАПО імені П.Л. Шупика, відкрила проректор з науково-педагогічної та лікувальної роботи  професор Раїса Моісеєнко та зауважила, що конференція започаткована кафедрою дерматовенерології, вже 21-ша. Такий науковий форум підіймає найбільш актуальні проблеми дерматовенерології, підвищує рейтинг післядипломної освіти, надає платформу для виступів молодим вченим.

На конференції було зроблено 32 доповіді про досягнення сучасної науки, дані щодо накопичених в світовій дерматовенерології досліджень по генним мутаціям при хронічних дерматозах, вплив екологічних факторів на перебіг дерматозів, на збільшення можливих спадкових захворювань. Саме відкриття конференції було прикрашене актовою промовою завідувача кафедри д.мед.н О. Літуса «Епігенетика в дерматовенерології» (Київ). Важливу проблему підняла професор Л. Калюжна – «Запобігання токсичних медикаментозних уражень шкіри» (Київ).

На конференції з доповідями виступили провідні дерматовенерологи України та молоді фахівці. В доповідях були висвітлені питання патогенезу, діагностики та лікування псоріазу, атопічного дерматиту, акне, спадкових захворювань, новоутворень шкіри, інфекцій, що передаються статевим шляхом. Молоді лікарі представили клінічні випадки рідкісних дерматозів. Особливий інтерес викликали доповіді іноземних клінічних ординаторів, які проходять навчання на кафедрі дерматовенерології, про стан дерматологічної допомоги в інших країнах: Ірані, Лівані, Лівії , Йорданії, Іраку, Алжирі.

Після конференції учасники одержали сертифікати.