Search

 
 

На кафедрі загальної та невідкладної хірургії НМАПО імені П. Л. Шупика, заочним аспірантом Маріанною Балінською, була захищена дисертаційна робота на ступінь кандидата медичних наук (доктора філософії) від 23 жовтня 2018 року, ДК № 049082, на тему «Обгрунтування комплексного лікування хворих похилого та старечого віку з хронічною венозною недостатністю нижніх кінцівок в стадії трофічних виразок» під керівництвом професора, д.мед.н. Ольги Біляєвої.

Дані дисертаційної роботи були опубліковані в українських та міжнародних медичних часописах, таких як «Клінічна хірургія», «Харківська хірургічна школа», «Экстренная медицина» та інші. Отримано чотири  патенти на корисну модель.

Результати дисертаційної роботи були представлені на міжнародних конференціях: XIII науково-практична конференція з міжнародною участю «Новітні матеріали та технології в лікуванні ран і виразок, стопи діабетика. Пластика та електрозварювання живих тканин», науково-практичні конференції з міжнародною участю «Актуальні питання хірургії» та «Актуальні питання загальної та невідкладної хірургії», Nanotechnology and nanomaterials: International research and practice conference.