Search

 
 

21 квітня 2018 р. до Дня науки Указом Президента України № 138/2018 «Про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки 2017» за роботу «Хірургічне лікування патології грудної аорти» присуджено Державну премію в галузі науки і техніки 2017 колективу авторів, в тому числі співробітникам кафедри дитячої кардіології та кардіохірургії НМАПО імені П. Л. Шупика:

 завідуючій кафедрою д.мед.н., професору Надії Руденко, професору кафедри д.мед.н., професору Іллі Ємцю, доценту д.мед.н., ст.н.с. Олександру Романюку, а також вченим з Національного інституту серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова Національної академії медичних наук України та Національного інституту хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова Національної академії медичних наук України.

В роботі вирішено важливу науково-технічну проблему хірургічного лікування набутої та вродженої патології грудної аорти у пацієнтів різного віку із застосуванням власних оригінальних технологій модифікацій операцій.

Авторами проведено фундаментальні дослідження аневризмоутворення, визначені етіопатогенетичні фактори та їх зв’язок з морфологічними змінами в стінці аорти, виявлена генетична складова формування аневризм грудної аорти. Розроблені концептуально нові методики хірургії кореня аорти, що покращило виживання пацієнтів та їх клінічний стан, зменшило частоту реоперацій та розширило спектр показів до втручань.

Розроблено протокол обстеження серця плоду з використанням «сегментарного аналізу», що підвищило чутливість та специфічність фетальної ультразвукової діагностики критичних вроджених вад серця та оптимізувало перинатальну тактику ведення.

Вперше в світі розроблено і впроваджено інноваційний підхід до корекції критичних вроджених аномалій грудної аорти в перші години життя новонароджених в субадаптаційному періоді із застосуванням аутологічної пуповинної крові.

Вдосконалено сучасні альтернативні ендоваскулярні методики лікування вроджених та набутих вад грудної аорти, що сприяло покращенню безпосередніх і віддалених результатів втручань та підвищенню якості життя пацієнтів.

Світовий рівень досліджень підтверджено на міжнародних форумах в США, Європі, ПАР, Австралії, Аргентині, Канаді, Туреччині, Росії.

Економічний ефект від впровадження: зменшені витрати на хірургічне лікування хворих за рахунок зменшення терміну перебування у відділенні інтенсивної терапії на доопераційному етапі, застосування у 30 - 35% випадків кровозберігаючих технологій, зменшення затрат на витратні матеріали в периопераційному періоді, зменшення кількості невідкладних транспортувань  пацієнтів у критичному стані.

Щиро вітаємо колег із заслуженою нагородою.