Search

 
 

Загальновідомо, що проведення масових програм імунізації є одним із найбільш дієвих інструментів із первинної профілактики інфекційних захворювань. Забезпечення регулярного проведення вакцинації – є ефективним засобом контролю над керованими інфекціями як у національному, так і в глобальному масштабах.

Щорічно завдяки імунізації можна попередити мільйони смертей у всьому світі. Враховуючи низький рівень охоплення населення вакцинацією щодо керованих інфекційних захворювань та стан реформування первинної ланки системи охорони здоров’я України зрозумілим стає необхідність обізнаності саме цієї категорії фахівців, стосовно вакцинації різних верст населення.

Задля забезпечення безперервності післядипломної освіти та в рамках науково-дослідної роботи кафедри сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги Інституту сімейної медицини НМАПО імені П. Л. Шупика в березні 2018 р. започатковано проведення освітнього проекту «Вакцинація в практиці сімейного лікаря». Мета проекту полягає в удосконаленні знань, умінь та навичок лікарів загальної практики – сімейних лікарів та медичних сестер з питань імунізації дорослих та дітей на рівні первинної медичної допомоги.

З березня по  листопад 2018 р. пройшов перший етап проекту (4 семінари-тренінги у кожному регіоні) під час якого було охоплено 102 медичних працівника Обухівського, Броварського та Білоцерківського міських та районних центрів первинної медико-санітарної допомоги. Заняття проводила  доцент кафедри сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги к. мед. н. Т. Бухановська. Всі учасники, які успішно пройшли навчання, отримали відповідні сертифікати.