Search

 
 

7 листопада в приміщенні конгрес-центру Сумського  державного університету відбулася конференція-засідання Клубу сімейного лікаря, терапевта, кардіолога на тему: «Доказова медицина в практиці сімейного лікаря 2018».

Подібні навчання продовжують добру традицію кафедри кардіології робити виїзні заняття для підвищення наукового рівня та проведення післядипломного навчання. А що найголовніше - ці навчання мають носити безперервний характер і дати змогу підвищити кваліфікацію лікарям первинної ланки сімейної медицини.

Проведення подібних навчань, що супроводжуються майстер-класами із аналізом клінічних випадків, що спостерігаються в практиці із застосуванням міжнародних протоколів методом WorkShop - є інноваційним способом навчання, котрий наближений до реальних умов практикуючого лікаря. На цьому навчання не закінчується, спеціалісти мають змогу продовжувати його on-line на створеному порталі. У кінці навчання пропонуються тести, на які спеціалісти мають відповісти для отримання сертифікату.

Науково-практичні конференції та майстер-класи з питань кардіології для сімейних лікарів, терапевтів, кардіологів  вже були проведені у Києві, Чернівцях, Чернігові, Полтаві, Рівному, Тернополі у цьому навчальному році. Присутні на заході лікарі первинної ланки медицини з усієї Сумської  області прослухали лекцію на тему дня – важливість вакцинації  - дитячого імунолога  Н. Спічакової «Вакцинація. Питання та відповіді», головний кардіолог Сумської області к.мед.н. І. Марцовенко доповів міжнародні рекомендації «Імплементація рекомендацій ESC з ведення хворих на ГКС з підйомом сегменту ST», презентація проф. М. Долженко була присвячена  новим рекомендаціям ESC\ESH 2018 року з ведення пацієнта з артеріальною гіпертензією. Майстер-класи співробітників нашої Академії були присвячені питанням лікування негоспітальної пневмонії, бронхообструктивного синдрому (доц. Л. Юдіна), міжнародним рекомендаціям з діагностики та лікування хворих на ХСН (проф. М. Долженко), імунопрофілактиці була присвячена доповідь доц. Л. Осіпової, а д.мед.н. Л. Міщенко презентувала міжнародні рекомендації з лікування периферійних судин.

Лікарі відповіли на тести за майстер-класами і отримали відповідні сертифікати.

Додаткову інформацію можна отримати на сайті www.WebMedFamily.org