Search

 
 

З нагоди 100-річчя НМАПО імені П. Л. Шупика та 80-річчя кафедри контролю якості і стандартизації лікарських засобів - її колективу було вручено подяки від керівництва Київського міського центру медико-соціальної експертизи та Консультативно-діагностичного центру Дніпровського району м. Києва за плідну співпрацю, високий науково-методичний рівень та уважне, чуйне, професійне, колегіальне ставлення.

Ці медичні заклади є давніми партнерами кафедри, співробітники яких в різні роки проходили навчання на циклах тематичного удосконалення «Наукові основи та сучасні засоби фітотерапії» і «Фітотерапевтичні та гомеопатичні засоби». Метою даних циклів є набуття сучасних теоретичних знань і практичних навичок із використання засобів рослинного походження та гомеопатичних засобів при лікуванні різних захворювань відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики лікаря-спеціаліста і провізора-спеціаліста за фахом різного профілю. Методологія побудови навчальних програм охоплює сучасні методичні підходи до класифікації засобів фітотерапії, розкриття біохімічної суті та механізмів фармакологічної дії лікарських засобів рослинного походження та гомеопатичних ліків, принципи формування сучасної наукової методології взаємозв’язку «структура-властивості» та фармакогностичного дизайну сучасних лікарських форм фітопрепаратів, особливості використання лікарських рослин на основі національних традицій офіційної, народної та нетрадиційної медицини, а також принципи моделювання багатокомпонентних рослинних зборів.
https://nmapo.edu.ua/images/Novosti/15_11_18-9.jpghttps://nmapo.edu.ua/images/Novosti/15_11_18-9.jpg

Зазначені цикли ТУ користуються великою популярністю в колі лікарів-практиків різних спеціальностей, які, навіть після завершення навчання на циклі, часто звертаються за консультаціями до викладачів кафедри та підтримують з ними дружні і професійні стосунки.