Search

 
 

Пошук оптимальних шляхів практичного втілення медичної реформи активізує зусилля регіональних медичних громад щодо налагодження діалогу між закладами охорони здоров’я, закладами вищої та післядипломної освіти, фаховими медичними громадськими організаціями, органами державної влади та органами місцевого самоврядування, а також створює стійкий інтерес до розвитку міждисциплінарної співпраці між медичними працівниками та юристами щодо найбільш актуальних правових питань медичної реформи.

29 жовтня 2018 року у привітних стінах Мелітопольського Палацу культури імені Т. Г. Шевченка відбулася спільна конференція Асоціації лікарів-організаторів охорони здоров’я Запорізької області, міської адміністрації Мелітополя і членів Мелітопольської госпітальної ради, присвячена темі «Питання реформування системи охорони здоров’я».

У заході взяла участь старший викладач кафедри педагогіки, психології, медичного та фармацевтичного права НМАПО імені П. Л. Шупика Лідія Юрковська з виступом на тему: «Правові засади організації роботи закладів охорони здоров'я в умовах медичної реформи».

У доповіді Л. Юрковська проаналізувала правові аспекти стратегії розвитку медичної освіти (зокрема – безперервного професійного розвитку) та правові ризики роботи з медичним персоналом у закладах охорони здоров’я (ЗОЗ), що перетворилися у комунальні некомерційні підприємства (КНП); окреслила окремі правові механізми щодо нарахування заробітної плати та преміювання працівників у КНП ЗОЗ; наголосила на правових вимогах до процедур працевлаштування керівників КНП ЗОЗ; висвітлила окремі правові аспекти надання платних послуг КНП ЗОЗ, а також правові ризики в організації роботи лабораторної служби та при акредитації клініко-діагностичних лабораторій відповідно до вимог ДСТУ ІSO 15189.

У резолюції Конференції зазначено гостру необхідність організованих зусиль як органів державної влади та місцевого самоврядування, так і медичної спільноти щодо продовження розроблення та подальшого впровадження підзаконної нормативної бази, яка б заповнювала існуючі правові прогалини щодо механізмів організації роботи закладів охорони здоров’я – комунальних некомерційних підприємств у нових умовах.