Search

 
 

7 листопада 2018 року кафедра анестезіології та ІТ, разом з комітетом з освіти «Асоціації анестезіологів, перфузіологів і лікарів інтенсивної терапії», розпочали цикл ТУ «Базові та розширені реанімаційні заході у дорослих» для 42 лікарів Діагностично-консультативного центру Печерського району м. Києва.

Даний захід був ініційований керівництвом діагностично-консультативного центру і направлений на вдосконалення практичних навичок лікарів у галузі надання невідкладної допомоги при критичних станах.

Серед 42 лікарів-курсантів присутніми були наступні спеціалісти: терапевти, кардіологи, травматологи-ортопеди, акушер-гінекологи, неврологи. Також у тренінгу взяли участь керівники структурного підрозділу: заступник директора діагностичного центру, начмеди, завідувачі відділень.

Перед лікарями з промовою виступив завідувач кафедри анестезіології та ІТ д.мед.н., професор О. Лоскутов, який наголосив на важливості проведення курсів, що охоплюють в собі поєднання теоретичної частини та відпрацювання практичних навиків на манекенах, роботу в команді, відпрацювання вивчених протоколів надання невідкладної допомоги шляхом виконання симуляційних клінічних сценаріїв.

У перший день проведення циклу, протягом 4 годин з лікарями працювали викладачі кафедри: доц. І. Кучинська, асистент В. Колесников, клінічний ординатор К. Каменюк.

На манекенах лікарі відпрацьовували навички з відновлення прохідності дихальних шляхів, непрямого масажу серця, використання автоматичного зовнішнього дефібрилятора, використання біфазного дефібрилятора. Всі теоретичні та практичні станції були побудовані на основі останніх рекомендацій Європейської ради реанімації та Американської асоціації серця (АНА).

У кінці занять лікарі відпрацьовували різноманітні тематичні сценарії із різнопричинними зупинками серця (гострий коронарний синдром із зупинкою серця, кровотечі із зупинкою серця, порушення прохідності дихальних шляхів). Оцінювання якості виконання практичних навиків та рівня засвоєння матеріалу проводилося викладачами кафедри із використанням розроблених чек-листів.

Лікарі проявили високу зацікавленість до навчання та були захоплені практичним наповненням курсу.

Даний цикл є хорошою школою практичної взаємодії кафедри і асоціації в проведенні освітнього процесу серед лікарів непрофільної спеціальності і буде розширений в подальшому по інших напрямках.