Search

 
 

Стратегія розвитку кафедри хірургії та судинної хірургії НМАПО імені П.Л. Шупика передбачає використання малоінвазивних хірургічних технологій (лапароскопія, ендоскопія) в умовах планової та ургентної абдомінальної хірургії та пріоритетну імплементацію протоколу хірургії швидкого відновлення (Fast Track Surgery). 

Це вимагає мультидисциплінарного командного підходу, що відображається в наукових розробках колективу кафедри, в підходах до викладання програмних циклів для курсантів, в підготовці молодих фахівців.

Саме тому, 19 - 20 жовтня 2018 року співробітники кафедри хірургії та судинної хірургії (к. мед. н., доцент В. Лисенко, асистент, к. мед. н., М.  Крестянов, аспірант Д. Завертиленко)  взяли участь в роботі 2-ої міжнародної науково-практичної конференції «Баріатрія сьогодні. Хірургічне лікування ожиріння», яка відбулася в м. Одеса за підтримки Української та Європейської асоціації баріатричної хірургії на базі спеціалізованої приватної клініки Odrex. Цей медичний центр спеціалізується на виконанні лапароскопічних баріатричних операцій в лікуванні морбідного ожиріння та метаболічного синдрому. Саме аспектам підготовки мультидисциплінарної команди та періопераційного супроводу пацієнтів були присвячені лекції, що були прочитані провідними фахівцями з баріатричної хірургії, зокрема Robert Rutledge (Лас-Вегас, Невада, США) стосовно застосування операції Mini-Gastric Bypass для лікування цукрового діабету ІІ типу та Plamen Staikov (Франкфурт-на-Майні, Німеччина) стосовно ситуативного підходу щодо повторних (конверсійних) втручань в баріатрії.

Практичні аспекти виконання лапароскопічної Sleeve-резекції шлунку та операції Mini-Gastric Bypass були висвітлені під час проведених майстер-класів в режимі Live Surgery.

Зацікавленість проблемами баріатричної хірургії колективом кафедри обумовлена наступними позиціями: 1) всі баріатричні операції повинні виконуватися лапароскопічним доступом, що є головним стратегічним напрямком розвитку кафедри; 2) серед науково-практичної проблематики кафедри є питання лікування метаболічного синдрому; 3) імплементація протоколу хірургії швидкого відновлення (Fast Track Surgery) при виконанні лапароскопічної Sleeve-резекції шлунку та гастроплікації; 4) темою майбутніх дисертаційних робіт аспіранта Д. Завертиленко та клінічного ординатора Юсіфової Севіндж, які будуть виконуватися під науковим керівництвом завідувача кафедри хірургії та судинної хірургії, д. мед. н., доцента С. Саволюка, є саме проблеми хірургічного лікування морбідного ожиріння та метаболічного синдрому при наявності у хворого гастроезофагеальної рефлюксної хвороби. Ця супутня патологія обмежує застосування низки оперативних втручань, вимагаючи розробку нових, інноваційних підходів до планування операції та прогнозування ускладнень в ранньому та віддаленому терміні спостереження.