Search

 
 

18 - 19 жовтня 2018 р. у Києві в конгрес-холі готелю «Hilton» відбувся І Національний конгрес пульмонологів України. Організаторами заходу була кафедра фтизіатрії і пульмонології Інституту сімейної медицини НМАПО імені П. Л. Шупика та ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г. Яновського НАМН України» під керівництвом академіка НАМН України, професора Ю. Фещенка та за підтримки Національної академії медичних наук України, асоціації фтизіатрів і пульмонологів України.

Дана проблематика була зумовлена вкрай високою актуальністю захворювань органів дихання взагалі та особливо бронхіальної астми і хронічного бронхообструктивного захворювання легень (ХОЗЛ), на які постійно звертає увагу ВООЗ. За даними цієї організації розповсюдженість ХОЗЛ в різних країнах світу коливається в широкому діапазоні і приблизно у дорослих осіб виявляється у 22 % випадків, на бронхіальну астму зараз хворіють від 1 до 16 % населення, що складає понад 300 млн. осіб, а пневмонія реєструється у 4 - 5 млн. осіб в США та захворюваність на неї коливається від 5 до 11 на 1 тис. населення. 

На сьогодні в Україні існує значне недовиявлення пацієнтів з бронхіальною астмою та ХОЗЛ, що знижує ефективність їх лікування, погіршує прогноз, збільшує частоту летальних випадків. Залишається також проблемою й лікування пацієнтів з пневмонією, інтерстиційними захворюваннями легень тощо.

Саме тому, актуальним питанням ведення хворих на астму, ХОЗЛ і пневмонію й були присвячені доповіді співробітників кафедри фтизіатрії і пульмонології НМАПО імені П. Л. Шупика, зокрема завідувача кафедри академіка НАМН України професора Ю. Фещенка, професорів Л. Яшиної, О. Дзюблика, В. Гаврисюка, С. Зайкова та доцентів С. Сімонова, Л. Юдіної.

Протягом конференції було представлено доповіді з широкого кола питань щодо ведення даних категорій пацієнтів, обговорено чисельні соціальні, організаційні та практичні проблеми, з якими стикаються лікарі у своїй практиці. Особливе місце в роботі конференції було приділено підвищенню ефективності лікування хворих на астму і ХОЗЛ за допомогою нових інноваційних та комбінованих бронходилятаторів, а також випадків поєднання астми і ХОЗЛ з іншими захворюваннями.

Проведений конгрес пульмонологів України ще раз підтвердив важливість проблеми захворювань органів дихання та зацікавленість лікарів щодо нових вітчизняних та світових підходів щодо ведення відповідних категорій пацієнтів.

Завершилась конференція цікавою дискусією та прийняттям резолюції щодо удосконалення медичної та соціальної допомоги при хворобах органів дихання.