Search

 
 

Невід’ємним елементом сучасних належних практик та одним з важливих компонентів ефективних систем якості фармацевтичних підприємств є управління ризиками для якості лікарських засобів і фармацевтичних послуг, орієнтоване на захист пацієнтів (споживачів), а також задоволення інтересів інших зацікавлених сторін (медичних і фармацевтичних працівників, регуляторних органів, суспільства тощо). 

Ефективний підхід до управління ризиками для якості сприяє прийняттю кращих і більш обґрунтованих управлінських рішень керівництвом фармацевтичних підприємств та забезпечує пацієнтові високу якість лікарських засобів шляхом встановлення запобіжних заходів для контролю можливих ризиків для якості, що можуть виникати протягом їх життєвого циклу. Важливість проблеми керування ризиками підтверджує і той факт, що ризик-орієнтоване мислення поряд з процесним підходом є концептуальною основою міжнародного стандарту ISO 9001:2015, який визначає ризики як підґрунтя для планування та впровадження процесів системи управління якістю в організаціях.

В рамках вищезазначеного авторським колективом НМАПО імені П. Л. Шупика, спільно з фахівцями Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками (В. Трохимчук, Н. Гудзь, С. Убогов, В. Загорій), було видано методичні рекомендації «Управління ризиками для якості в аптечних закладах», в яких викладено основні принципи впровадження та підтримки процесу управління ризиками для якості лікарських засобів і фармацевтичних послуг в аптечних закладах.

Методичні рекомендації видаються вперше і призначені для практичної допомоги фахівцям, які працюють у сфері забезпечення якості лікарських засобів, уповноваженим особам, відповідальним за функціонування та підтримку систем якості, керівникам аптечних закладів та іншим спеціалістам практичної фармації, а також можуть застосовуватися науковцями, докторантами, аспірантами, магістрантами, провізорами-інтернами та студентами закладів вищої освіти фармацевтичного спрямування.