Search

 
 

29 жовтня 2018 р. кафедрою медицини праці, психофізіології та медичної екології розпочато проведення циклу тематичного удосконалення «Актуальні медико-екологічні проблеми та шляхи їх вирішення» (куратор – проф. Д. Варивончик).

Медична екологія – це комплексна наукова дисципліна, яка сформувалась на межі медичних дисциплін та екології в середині 70-х років ХХ століття у розвинутих країнах світу, які раніше всіх заштовхнулись із екологічними проблемами. Медична екологія розглядає всі аспекти впливу довкілля на здоров'я населення, розробляє методи діагностики, лікування та профілактики екологічно-залежних хвороб. 

Метою навчального циклу є поглиблення знань слухачів з сучасних проблем медичної екології. Під час циклу слухачі відновлюють та набувають нові знання з наступних актуальних тем медичної екології: «Глобальні кліматичні зміни та їх вплив на здоров’я населення», «Метеопатичні реакції та їх профілактика», «Екологічно-залежні захворювання в Україні: етіологія, клініка, діагностика, лікування» та ін. Під час навчання використовуються  матеріали «TEDx», Всесвітньої організації охорони здоров’я, Міжнародної метеорологічної організації, Програми ООН з навколишнього середовища та ін. Практичні заняття проводяться на базі наукових та клінічних підрозділів кафедри в ДУ «Інститут медицини праці імені Ю. І. Кундієва НАМН України».