Search

 
 

22 жовтня 2018 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.613.08 в НМАПО імені П. Л. Шупика відбувся захист дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук асистента кафедри хірургії та судинної хірургії М. Ю. Крестянова на тему: Трансабдомінальна преперитонеальна безшовна герніопластика пахвинних гриж з використанням методу електрозварювання.

Науковий керівник – завідувач кафедри хірургії та судинної хірургії д. мед. н., доцент С. Саволюк.

Офіційними опонентами виступили: 1) О. Йоффе – д.мед.н., професор, завідувач кафедри загальної хірургії № 2 НМУ імені О. О. Богомольця; 2) І. Тодуров – д.мед.н., професор, директор ДНУ «Центр інноваційних медичних технологій НАН України».

У роботі узагальнено матеріал хірургічного лікування 104 хворих з первинними паховими грижами, що були оперовані в плановому порядку на клінічних базах кафедри хірургії та судинної хірургії НМАПО імені П. Л. Шупика.

У доповіді дисертанта висвітлено накопичений досвід хірургічної клініки кафедри хірургії та судинної хірургії щодо впровадження інноваційних принципів та підходів хірургії швидкого відновлення до лапароскопічного лікування такої поширеної планової хірургічної патології, як пахвинні грижі з метою реалізації стаціонар-замісних технологій (хірургія однієї доби) в умовах широкої мережі закладів охорони здоров’я нашої держави для прискорення етапу стаціонарного лікування та терміну післяопераційної реабілітації цього контингенту хворих. Головною особливістю представленої методики є мінімальні показники больового синдрому (троакарного та гострого пахвинного больового синдромів) в ранньому післяопераційному терміні та в віддаленому післяопераційному терміні спостереження (синдром хронічного пахвинного болю), що досягається реалізацією принципів превентивної мультимодальної аналгезії, застосуванням анатомічного 3D-протезу, що не потребує спеціальної фіксації, та відновленням очеревинного покриву над встановленим протезом шляхом застосування технології електрозварювання живих біологічних тканин, надійність та безпечність якої було перевірено в умовах експерименту.

В виступах члени спеціалізованої вченої ради відзначили безперечну актуальність дисертаційної роботи, її наукову новизну та практичну значимість отриманих результатів, її фундаментальність, широку перспективу подальшого впровадження в заклади практичної охорони здоров’я.

На підставі результатів таємного голосування спеціалізована вчена рада присудила М. Ю. Крестянову науковий ступінь кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.03 – Хірургія.