Search

 
 

До 100-річчя НМАПО імені П. Л. Шупика науково-педагогічні працівники кафедри судової медицини факультету підвищення кваліфікації викладачів професор Володимир Мішалов і доцент Тамара Хохолєва, а також запрошені автори з інших закладів вищої освіти – В. Т. Бачинський, В. В. Войченко, Г. Ф. Кривда, Є. Я. Костенко підготували підручник «Судова медицина» (за загальною редакцією професора Володимира Мішалова) обсягом 574 сторінки.

Зміст видання побудовано відповідно до навчальної програми з судової медицини для закладів вищої медичної освіти. У підручнику представлено сучасний стан судово-медичної науки та можливості судово-медичної практики, надано організаційно-методичні засади виконання судово-медичної експертизи основних об’єктів.

Особливу увагу приділено значущим для майбутніх лікарів судово-медичних експертів темам: «Судово-медична танатологія», «Судово-медична експертиза ушкоджень та смерті від механічних чинників», «Ушкодження тупими предметами» з акцентом на порядок опису ушкоджень, «Судово-медична експертиза вогнестрільних ушкоджень», «Судово-медична експертиза встановлення ступеню тяжкості тілесних ушкоджень, стану здоров’я та віку», «Ідентифікація особи та методи її проведення», «Введення в судову стоматологію та процесуальні основи судово-стоматологічної експертизи» і «Ідентифікація особи та методи її проведення».

Підручник створено для студентів медичних і стоматологічних факультетів, лікарів-інтернів зі спеціальності «судово-медична експертиза», лікарів - судово-медичних експертів. Також він може бути корисним для працівників слідчо-судових і правоохоронних органів.

          Примірники підручника «Судова медицина» наявні в бібліотеці академії, а його електронний варіант – розміщено на сайті НМАПО імені П. Л. Шупика, сторінка кафедри судової медицини.