Search

 
 

9-11 жовтня в м. Києві у Конгрес Холі Президент готелю відбувся XIII конгрес педіатрів України «Актуальні проблеми педіатрії».

Організаторами конгресу виступили: Національна академія медичних наук України, Міністерство охорони здоров’я України, Асоціація педіатрів України, ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України», Національний медичний університет імені О.О. Богомольця та Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика.

Завідувач кафедри дитячих і підліткових захворювань професор Галина Бекетова брала участь в роботі в якості члена оргкомітету та координатора секцій 5 секцій:

  • Сучасні клінічні рекомендації з лікування респіраторної патології у дітей,
  • Аргументовані підходи в лікуванні респіраторних захворювань та коморбідних станів,
  • Проблемні питання педіатрії,
  • Сучасні проблеми пульмонології та алергології дитячого віку,
  • Актуальні питання підготовки дітей, які часто хворіють, до сезонних простудних захворювань.

Професор Галина Бекетова виступила з 5 доповідями щодо патогенетичної терапії гострих респіраторних захворювань та профілактики рекурентних інфекцій, алгоритмів ведення пацієнтів з кетонуричними станами, діагностичних критеріїв та метаболічної корекції мікронутрієнтної недостатнсті, а також сучасних підходів діагностики функціональних гастроінтестинальних розладів у дітей і підлітків з позицій Римських критеріїв –ІV.

Професори кафедри дитячих і підліткових захворювань проф. Тетяна Знаменська і проф. Людмила Квашніна виступили в секції «НАУКА - КЛІНІЧНІЙ ПРАКТИЦІ» щодо сучасних проблем  неонатологічної служби країни та противірусного імунного захисту дітей.

Співробітники кафедри активно взяли участь у науково-практичних дискусіях та відповіли на запитання лікарів.    

В кінці конгресу учасники мали змогу отримати сертифікат для атестації на присвоєння (підтвердження) лікарської кваліфікаційної категорії та зарахувати встановлену кількість балів.