Search

 
 

19 жовтня у рамках Всесвітнього дня біоетики завідувач кафедри контролю якості і стандартизації лікарських засобів, доцент Сергій Убогов прочитав лекцію для студентів Академії адвокатури України (ААУ) на тему: «Проблеми дотримання етичних кодексів у сфері охорони здоров’я».

    

На початку заняття з вступними промовами, в яких були окреслені загальні проблеми сучасної біоетики, виступили ректор ААУ − член-кореспондент Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор Тетяна Варфоломеєва та директор Навчально-наукового центру медичного права Юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, керівник Українського відділення Кафедри ЮНЕСКО з біоетики, кандидат юридичних наук, доцент Радмила Гревцова.
            

В своїй лекції доцент Сергій Убогов згадав історію прийняття вітчизняних етичних кодексів працівників охорони здоров’я, а саме Етичного кодексу медичної сестри, Етичного кодексу лікаря, Етичного кодексу фармацевтичних працівників, а також акцентував на необхідності розробки Етичного кодексу пацієнта та Концепції сприяння дотриманню етичних кодексів у сфері охорони здоров’я. Особливу увагу лектор приділив питанням дотримання професійної етики і деонтології у сфері забезпечення якості та безпеки лікарських засобів.
             

По завершенні лекції відбулася цікава дискусія та неформальне обговорення найбільш актуальних питань реформування національної галузі охорони здоров’я зі студентами та викладачами ААУ.