Search

 
 

27 - 28 вересня відбувся VІІΙ Науковий симпозіум із міжнародною участю «Філософські засади медичної теорії та практики», присвячений 100-річчю заснування НМАПО імені П. Л. Шупика, в роботі якого взяли участь спеціалісти з України, Білорусі, Молдови, США, Бельгії, Росії та Хорватії.

З вітальними словами до учасників Симпозіуму звернулися проректор з наукової роботи проф. Наталія Савичук, проректор з міжнародних зв'язків та науково-педагогічної роботи з іноземними громадянами проф. Олеся Гульчій і декан факультету підвищення кваліфікації викладачів доц. Лариса Бабінцева, зауваживши на актуальності та різноманітності проблематики, представленої в програмі заходу, а саме: питання філософських, соціокультурних і теоретико-методологічних засад сучасної медичної теорії та практики в умовах нових соціальних реалій та інформаційних викликів.

Учасники Симпозіуму представили своє професійне бачення нової соціокультурної ситуації, що склалася на початку ХХІ століття та докорінно змінила зміст, характер і способи здійснення духовної та предметно-практичної діяльності людини, актуалізувала нові концепції та практики, установки та акценти, підходи й методи вирішення проблем боротьби з захворюваністю та збереження здоров’я людини.

З доповідями виступили учасники з різних країн: проф. Ф. Кроулі (Альянс з належної клінічної практики – GCPA, програма ВООЗ «Стратегічні ініціативи для розвитку здатності до етичної експертизи» - SIDCER, Бельгія), С. Міллер (Дослідницький центр методистів, США), проф. А. Лісець (Хорватія), професори Т. Мішаткіна та С. Мельнов (Міжнародний державний екологічний університет імені А. Д. Сахарова, Білорусь), професори Т. Цирдя та Л. Рубанович (Державний університет медицини та фармації імені Н. А. Тестеміцану, Молдова).

Жвава дискусія відбулась за круглим столом «Актуальні питання етичної та гуманітарної експертизи біомедичних практик» за участю членів Комісії з питань етики НМАПО імені П. Л. Шупика та представників Державного експертного центру МОЗ України. Також велику зацікавленість учасників і гостей заходу викликала виїзна секція «Екологічна етика для медицини та освіти», що відбулася на базі Київського зоологічного парку загальнодержавного значення.

Здійснена в ході професійної дискусії рефлексія щодо філософських передумов, ідей, принципів сучасної медицини сприяла поглибленню її гносеологічних, онтологічних та аксіологічних засад, більш цілісному розумінню людини, її природи та сутності, формуванню філософської та методологічної культури сучасного лікаря як дослідника та клініциста, його духовному розвитку.

Як підсумок наукових дискусій на пленарних і секційних засіданнях, круглому столі була прийнята резолюція Симпозіуму, спрямована на втілення філософських принципів і методів у теоретичні та практичні засади сучасної медицини.