Search

 
 

4 - 6 жовтня 2018 року у м. Ліон (Франція) відбулася Третя міжнародна конференція Європейського суспільства гінекологічної онкології (ESGO): «Нові погляди на рідкі гінекологічні новоутворення», у якій взяв участь професор кафедри онкології НМАПО імені П. Л. Шупика д.мед.н. професор Богдан Сорокін.

Задля удосконалення міжнародної співпраці у рамках ESGO і в дусі місії та завдань Товариства в галузі освіти, воно регулярно організує навчальні конференції «Stateof Art Conference». Ініціатива проведення загальноєвропейської конференції виникла за впливу низки заходів, що відбулися за останні 5 років. До них відносяться започатковані дослідницькі програми ЄС, присвячені рідкісним онкозахворюванням (Європейська коаліція хворих на рак, RARECARE), публікація 36 національними групами 20 консенсусних документів, заходи лікарської мережі EURACAN щодо розв'язання цієї проблеми. Тому ESGO вирішила підтримати робочу групу, що займається рідкісними гінекологічним онкологічним захворюванням раку, які складають 50% пухлин у загальній популяції.

ESGO 2018 об'єднала доповідачів з усього світу для трьохденного навчання, створення мереж та обміну останніми розробками у розділі гінекологічних онкологічних захворювань, покращення теоретичних знань і практичних навичок учасників. У конференції взяли участь понад 700 спеціалістів та експертів, більш як 30 доповідачів поділилися своїм досвідом щодо епідеміології, етіології, патогенезу, діагностики, прогнозування, предикції та профілактики раку гінекологічної сфери, до якої тепер залучають і питання мамології.

Окрім загальних конференційних лекцій, що стосувалися проблемних питань онкогінекологічної тематики, багатодисциплінарних клінічних підходів, генетично-спрямованого персоніфікованого лікування, неоад’ювантної поліхіміотерапії – розглянуті окремі питання раку гінекологічної сфери за локалізаціями. В ряді доповідей було визначено перспективність використання PARP інгібіторів у хворих на рак яєчників. Розглянуті найсучасніші методи лікування хворих на рак шийки матки, вульви, трофобластичну хворобу. Визначено, що при раку яєчників гіпертермічна перфузія є одним з методів лікування, що не має переваг перед системною ХТ. Визначена ефективність добре вивченого таргетного препарату бевацизумабу як при первинних, так і при рецидивних пухлинах яєчників.
Відповідно до вищенаведеної місії ESGO, програма конференції Товариства у 2018 році була зосереджена на забезпеченні доказової бази для діагностики та лікування рідкісних гінекологічних захворювань на рак.

Мультидисциплінарна конференція забезпечила розгляд питань користування біомаркерами, передопераційного комплексного лікування, збереження фертильності хворих на рак. Були представлені оновлені посібники GCIG/ESGO, обговорені результати останніх клінічних випробувань третьої фази та намічені перспективні європейські трайли.
Були представлені дані останніх актуальних оглядів та метааналізів за цією проблемою, що з великою цікавістю сприймалися та обговорювалися присутніми гінекологічними хірургами, медичними та клінічними онкологами, радіаційними онкологами, патологоанатомами та спеціалістами фундаментальних наук. Конференція мала навчальне, консультаційне, конверсійне, соціально-відповідальне спрямування. Це також був видатний освітній європейський захід, що віддзеркалив велику увагу лікарів, медичних товариств, суспільства та урядів до теми рідкісних різновидів раку.

Конференція, що відбулася, сприяла об'єднанню національних ініціатив, створенню умов для запровадження інноваційних технологій, стала прикладом розв'язання проблеми рідкісних онкогінекологічних захворювань шляхом розповсюдження та засвоєння найактуальніших тематичних навчальних програм.