Search

 
 

З 11 жовтня 2018 кафедрою медицини праці, психофізіології та медичної екології розпочато проведення циклів спеціалізації та стажування із спеціальності «Гігієна праці» (куратори – проф. Д. Варивончик та проф. Г. Пишнов). 

На циклі навчаються лікарі-гігієністи промислово-гігієнічних лабораторій підприємств України та регіональних Лабораторних центрів МОЗ України. Під час циклу слухачі набувають та відновлюють кваліфікацію лікаря з гігієни праці. Практичні заняття проводяться на базі наукових та клінічних підрозділів кафедри – ДУ «Інститут медицини праці імені Ю. І. Кундієва НАМН України».

З 16 жовтня 2018 кафедрою на базі закладів охорони здоров’я проводиться два різнопланових навчальних виїзних цикли.

В Обухівській центральній районній лікарні відбувається 1 місячний цикл тематичного удосконалення «Організація та проведення медичних оглядів і експертиз працюючого населення» (куратор циклу – доц. М. Стеренбоген). На циклі навчаються 28 лікарів, що працюють в закладах охорони здоров’я Обухівського району Київської області. Під час циклу слухачі набувають нові знання щодо організаційних змін, які відбуваються у системі медичних оглядів працюючого населення, згідно з вимогами Держпраці України, поглиблюють знання з критеріїв експертного встановлення професійних та виробничо-зумовлених захворювань,  відпрацьовують практичні навички з організації та проведення медичних оглядів працюючих у шкідливих умовах праці тощо. 

В Полтавській обласній клінічній лікарні імені М. В. Скліфосовського розпочався 2 тижневий цикл тематичного удосконалення «Організація і порядок надання спеціалізованої профпатологічної допомоги» (куратор циклу – д.мед.н., доц. Н. Гречківська). На циклі навчається 21 лікар, які працюють в закладах охорони здоров’я м. Полтави та Полтавської обл. Під час циклу слухачі ознайомлюються з основними змінами, які відбуваються у системі надання профпатологічної допомоги працюючому населенню під час реформування  галузі охорони здоров’я, з новими методами діагностики, лікування та профілактики професійної патології тощо.