Search

 
 

Цукровий діабет залишається однією із важливих проблем сучасної медицини. Саме тому, зусилля дослідників і клініцистів провідних наукових центрів світу спрямовані на вивчення основ розвитку захворювання і розробку нових медикаментозних підходів до лікування діабету, профілактику судинних і неврологічних ускладнень хвороби.

1 - 5 жовтня 2018 р. в Берлині (Німеччина) пройшов 54-й щорічний конгрес Європейської асоціації з вивчення діабету (European Association for the Study of Diabetes). Це одне з грандіозних європейських подій в галузі діабету, в якому беруть участь фахівці зі всього світу. EASD існує з 1965 року і об'єднує провідних фахівців країн Європи та інших континентів, на якому обговорюються останні досягнення в галузі етіології та патогенезу цукрового діабету, а також дослідження з клінічної діабетології, що проводяться з позицій доказової медицини.

В межах конгресу були представлені результати цікавих досліджень. Так, Японські науковці Hiroyuki Sagesaka та колеги представили роботу, щодо природного перебігу цукрового діабету. Згідно з даними, метаболічні маркери діабету можна виявити за 10 років до встановлення діагнозу.

Щодо технічних новинок, цікавим стало представлення нової розробки компанії Lifescan, Inc. - глюкометра OneTouch Verio Reflect™. Система OneTouch Verio Reflect™ оснащена технологією, яка здатна аналізувати клінічну картину, інформувати пацієнтів про тенденції зростання і падіння рівня глюкози в крові, а також надавати їм індивідуальні рекомендації, сприяючи ранньому виявленню ознак виходу показників цукру в крові за межі допустимого діапазону.

Доцент кафедри фармацевтичної технології та біофармації Ірина Власенко взяла участь в роботі Конгресу. Вона виступила на симпозіумі Diabetes Education Study Group – «Therapeutic education – empowering people to prevent diabetes & its complications» з доповіддю щодо ролі фармацевтичного спеціаліста в мультидисциплінарній діабетичній команді допомоги хворим на цукровий діабет. Вона зазначила, що активна роль провізора (фармацевта) в партнерстві з лікарями може покращити результати лікування пацієнтів за рахунок надання кваліфікованої фармацевтичної допомоги. Для впровадження якої, фармацевтичним працівникам необхідні спеціальні знання та навички з даного питання. Це може бути вирішено на етапі післядипломної освіти. Таким чином, стрімка поширеність захворювання на цукровий діабет вимагає нових підходів та залучення всіх ресурсів для втілення стратегії профілактики хронічних захворювань та їх ускладнень.