Search

 
 

1 жовтня 2018 року на кафедрі хірургії та судинної хірургії НМАПО імені П.Л. Шупика розпочався програмний цикл тематичного удосконалення «Основи лапароскопічної хірургії», тривалістю 1 місяць.

У межах затвердженої програми циклу курсанти мають можливість ознайомитися з сучасними лапароскопічними методиками хірургічного лікування гострого апендициту, гострого та хронічного холециститу, гриж пахвинного каналу та стравохідного отвору діафрагми, ускладненої спайкової хвороби очеревини, перфоративної гастродуоденальної виразки, баріатричних лапароскопічних втручань, операцій на відділах тонкої та товстої кишки.

Використовується власний кафедральний відео-архів під час лекцій та семінарських занять, курсанти активно беруть участь в операціях під керівництвом завідувача кафедри д. мед. н., доцента С. Саволюка, к. мед. н., доцента В. Лисенко, асистента М. Крестянова та в майстер-класах живої хірургії Live-Surgery. Такий формат проведення циклу тематичного вдосконалення значно підвищує ефективність навчання, мотивує та сприяє активній живій дискусії в процесі висвітлення технічних аспектів операцій, аналізу та прогнозуванню можливих післяопераційних ускладнень та їх профілактики, аспектам правильного використання та підбору інструментів на етапі доопераційного планування обсягів хірургічної корекції та застосування електрохірургічного обладнання, зокрема технології електрозварювання живих біологічних тканин.

Зокрема, 11 жовтня в Всесвітній день боротьби з ожирінням, був проведений майстер-клас живої хірургії Live-Surgery з одночасною он-лайн трансляцією в телемедичну аудиторію кафедри з наступним викладенням відео на власний You-tube канал операції з приводу метаболічного синдрому з виконанням лапароскопічної гастроплікації в оптимізованій методиці. Баріатричний напрямок кафедри хірургії та судинної хірургії розглядається колективом кафедри як перспективний, оскільки відповідає сучасним трендам світової хірургії, має попит в вітчизняній хірургії, користуючись популярністю серед курсантів, та є предметом наукових розробок кафедри, зокрема планується тема кандидатської дисертації аспіранта 1 року навчання Д. Завертиленко під науковим керівництвом д. мед. н. С. Саволюка.

Серед головних відмінностей курсу лапароскопії на кафедрі хірургії та судинної хірургії НМАПО є викладання основ хірургії швидкого відновлення (Fast Track Surgery) та активного впровадження в хірургічну практику вітчизняних електрозварювальних технологій, оскільки це є стратегічним вектором розвитку всіх науково-практичних розробок кафедри, яка має найбільший досвід в вітчизняній хірургічній спільності стосовно імплементації протоколу хірургії швидкого відновлення та пріоритетного використання в лапароскопічній та відкритій хірургії технології електрозварювання живих біологічних тканин.