Search

 
 

8 жовтня 2018 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.613.08 в НМАПО імені П.Л. Шупика відбувся захист дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук здобувача кафедри хірургії та судинної хірургії В. Зубаля на тему: «Профілактика та лікування ускладнень лапароскопічної холецистектомії при хронічному калькульозному холециститі».

Науковий керівник – завідувач кафедри хірургії та судинної хірургії Академії, д. мед. н., доцент С. Саволюк.

Офіційними опонентами виступили: 1) А. Скумс – д.мед.н., Лауреат Державної премії України в галузі науки та техніки, завідувач відділу хірургії поєднаної патології та захворювань заочеревинного простору ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова» НАМН України; 2) В. Петрушенко – д.мед.н., завідувачка кафедри ендоскопічної та серцево-судинної хірургії Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова МОЗ України.

В роботі узагальнено матеріал хірургічного лікування 140 хворих на хронічний калькульозний холецистит, що були оперовані лапароскопічним доступом в плановому порядку на клінічних базах кафедри хірургії та судинної хірургії НМАПО імені П.Л. Шупика. В роботі представлено узагальнені результати використання під час виконання лапароскопічної холецистектомії технології електрозварювання живих біологічних тканин для перекриття міхурової протоки та артерії, на етапі герметизації місця пункції жовчного міхура, при обробці ложа жовчного міхура для досягнення надійного холестазу та гемостазу, що скорочує тривалість виконання операції, зменшуючи негативні системні ефекти напруженого карбоксіперитонеуму на вітальні системи пацієнта. Представлено спосіб профілактики троакарних гриж на основі електрозварювальної обробки очеревини в ділянках порту, забезпечуючи ліквідацію можливих грижових воріт та знижуючи ризик виникнення в віддалений післяопераційний термін троакарних гриж. Доповнено наукові відомості щодо закономірностей патофізіологічних ефектів напруженого та дозованого карбоксіперитонеуму та технології безгазової лапароскопії (лапароліфтинг) на гемодинамічні показники, значення рН та сатурації кисню, маркери цитокінового профілю та операційного стресу в періопераційний період планової лапароскопічної холецистектомії. Набула подальшого розвитку розробка підходів щодо профілактики післяопераційного больового плече-лопаткового синдрому у хворих після лапароскопічної холецистектомії шляхом лапароліфтингової технології створення робочого маніпулятивного простору під час її виконання. Обґрунтована ефективність методів превентивної аналгезії в лікувальному комплексі зменшення інтенсивності післяопераційного больового троакарного синдрому.

В виступах члени спеціалізованої вченої ради відзначили безперечну актуальність дисертаційної роботи, її наукову новизну та практичну значимість отриманих результатів.

На підставі результатів таємного голосування спеціалізована вчена рада присудила В.І. Зубалю науковий ступінь кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.03 – Хірургія.