Search

 
 

Відповідно до Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій у 2018 році, 12  13 жовтня 2018 р. в актовому залі НМАПО імені П. Л. Шупика (м. Київ, вул. Дорогожицька, 9) проходив  ІІ Конгрес дитячих оториноларингологів України з міжнародною участю «Актуальні питання дитячої оториноларингології» (до 100-річчя заснування Академії).

Метою Конгресу було: актуалізація та популяризація новітніх методів діагностики та лікування патології ЛОР органів та  узагальнення світових наукових досліджень щодо найпоширеніших проблем дитячої оториноларингології.

Відкрив конференцію чл.-кор. НАМН України, перший проректор НМАПО імені П. Л. Шупика,  професор Ю. Вдовиченко. З привітаннями виступили: академік НАМН України, віце-президент НАМН України, директор ДУ «Інститут отоларингології імені проф. О. С. Коломійченка НАМН України», голова Українського наукового медичного товариства лікарів-оториноларингологів професор Д. Заболотний; завідувач кафедри дитячої оториноларингології, аудіології та фоніатрії НМАПО імені  П. Л. Шупика, президент Асоціації дитячих оториноларингологів України професор А. Косаковський; керівник дитячої ЛОР-клініки Медичного університету імені Кароля Марцінковського в Познані (Польща) професор Ярослав Шидловський; ад’юнкт клініки оториноларингології Воєводського Клінічного Госпіталя №1 в Жешіві (Польща) Войцек Домка; завідувач департаменту педіатрії ТДМУ, директор клініки ЦДЛ в Тбілісі імені М. Іашвілі, голова правління Грузинської респіраторної асоціації (Грузія) Іван Чхаїдзе.

Президент Асоціації дитячих оториноларингологів України професор А. Косаковський вручив подяки за значний внесок в розвиток  дитячої оториноларингології України професорам Ярославу Шидловському, Войцеку Домка, Івану Чхаїдзе.

Разом з українськими фахівцями в роботі Конгресу брали участь вчені з Польщі та Грузії.

З доповідями виступили провідні спеціалісти в галузі оториноларингології з України, Польщі та Грузії. Професор Ярослав Шидловський ознайомив лікарів з діагностикою та лікуванням стенозів гортані та трахеї у дітей. Проф. Войцек Домка в своїй доповіді висвітив проблему хвороб слинних залоз у дітей. Проф. Олександр Олійник (Б’яла Підлясця, Польща) зупинився на проблемі раціональної антибіотикотерапії та методах подолання антибіотикорезистентності. Проф. Іван Чхаїдзе поділився новим національним протоколом з риносинуситу у дітей.

У доповідях українських вчених були висвітлені нові технології та актуальні питання діагностики і лікування захворювань  ЛОР-органів у дітей. Окремі доповіді були присвячені висвітленню питань патології лімфаденоїдного глоткового кільця, захворюванням гортані, носа і приносових синусів, проблемам ранньої діагностики та реабілітації порушень слуху у дітей.

Загалом, в роботі конференції взяло участь понад 300 фахівців з профільних установ України, Білорусі.  Всі учасники конференції отримали багато цікавої та корисної інформації з різних розділів дитячої оториноларингології.

Під час Конгресу працювала виставка фармацевтичних препаратів та медичної техніки.

По закінченню Конгресу була прийнята резолюція, направлена на покращення допомоги дітям України з захворюваннями ЛОР-органів.
 

Проведені перевибори правління Асоціації дитячих оториноларингологів України. Президентом Асоціації на наступний термін обрано професора А. Косаковського, віце-президентом – Ф. Юрочка.