Search

 
 

9 жовтня 2018 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.613.08 в НМАПО імені П.Л. Шупика відбувся захист дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук асистента кафедри хірургії та судинної хірургії В.С. Горбовця на тему: «Зварювальна технологія в лікуванні варикозної хвороби нижніх кінцівок».

Науковий керівник – завідувач кафедри хірургії та судинної хірургії НМАПО імені П.Л. Шупика, д. мед. н., доцент С. Саволюк.

Офіційними опонентами виступили: 1) Л. Чернуха – д.мед.н., головний науковий співробітник відділу хірургії магістральних судин ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова» НАМН України; 2) Ю. Орел– д.мед.н.,  професор кафедри хірургії № 2 Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України.

У роботі узагальнено матеріал хірургічного лікування 126 хворих з варикозною хворобою вен нижніх кінцівок, що були оперовані в плановому порядку на клінічних базах кафедри хірургії та судинної хірургії НМАПО імені П.Л. Шупика – відділення малоінвазивної хірургії та флебології КМКЛ № 8 та в Новоайдарській центральній районній лікарні, де В. Горбовець, неодноразово, перебуваючи в складі Першого добровольчого мобільного шпиталю, надавав медичну допомогу в зоні бойових дій на сході нашої країни.

Робота побудована на підставі стендових та клінічних досліджень щодо можливості застосування методу ендовенозного електрозварювання для усунення патологічного рефлюксу по великій підшкірній вені з визначенням оптимальних параметрів, алгоритмів керування та контролю ефективності процесу в ручному та автоматичному режимах. В дисертації вперше в вітчизняній науці вивчено механізм ендовенозного впливу електрозварювання на велику підшкірну вену та встановлено взаємозв’язок між структурними змінами вени, динамікою температури венозної стінки та оточуючих тканин і динамікою змін електричних параметрів зварювання. Позиціонування вітчизняної технології ендовенозного електрозварювання вперше на підставі вивчення та порівняння безпосередніх і віддалених результатів довело, що розробка кафедри хірургії та судинної хірургії може застосовуватися в якості альтернативи методу ендовенозної лазерної коагуляції.

У виступах члени спеціалізованої вченої ради відзначили безперечну актуальність дисертаційної роботи, її наукову новизну та практичну значимість отриманих результатів, її фундаментальність, широку перспективу подальшого впровадження в заклади практичної охорони здоров’я.

На підставі результатів таємного голосування спеціалізована вчена рада присудила В.С. Горбовцю науковий ступінь кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.03 – Хірургія.