Search

 
 

11 – 12 жовтня 2018 р. в м. Києві, на базі ДУ «Інститут громадського здоров’я імені О. О. Марзєєва НАМН України», відбулась науково-практична конференція «Актуальні питання громадського здоров’я та екологічної безпеки України» (XIV Марзєєвські читання).

Під час конференції представлено нові наукові дослідження з напрямків: сучасні проблеми охорони громадського здоров’я; еколого-гігієнічна безпека населення України; хімічна і біологічна безпека; радіаційна безпека та протирадіаційний захист населення; гігієнічні проблеми дітей та підлітків; гігієнічні аспекти харчування населення; санітарно-гігієнічні проблеми забезпечення військовослужбовців; безпекові стратегії в охороні здоров’я; інформаційні технології в гігієні та ін.

У роботі конференції взяли участь науково-педагогічні працівники кафедри медицини праці, психофізіології та медичної екології НМАПО імені П. Л. Шупика, які представили результати наукових досліджень з питань забезпечення охорони професійного здоров’я медичних працівників (проф. Д. Варивончик), психофізіологічної реабілітації учасників антитерористичної операції (проф. Г. Пишнов), медико-екологічного моніторингу умов праці та здоров’я працюючих в сільському господарстві (доц. М. Стеренбоген). Представлені матеріали викликали жвавий інтерес серед учасників конференції.