Search

 
 

11 - 12 жовтня 2018 р. у м. Києві відбулася Науково-практична конференція з міжнародною участю «Медична реабілітація і рефлексотерапія в неврології та сімейній медицині: від теорії до практики», присвячена 100-річчю НМАПО імені П. Л. Шупика. 

В межах конференції був проведений V з’їзд ГО «Українська асоціація рефлексотерапії та медичної акупунктури» зі звітно-виборчими заходами.

Організаторами конференції виступили ГО «Українська асоціація рефлексотерапії та медичної акупунктури» (УАРМА), НМАПО імені П. Л. Шупика, Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами, ГО «Асоціація сімейної медицини».

Сьогодні реабілітаційно-профілактичний напрямок в сучасній медицині світу і в Україні зазнає все більшої уваги. Особливо гостро він постає при неврологічних – найбільш інвалідизуючих розладах, де медичну допомогу хворим мають забезпечувати як неврологи, так і сімейні лікарі. Розширення можливостей медичної реабілітації та профілактики захворювань має відбуватися як кількісно, так і якісно. Це обгрунтовує більш активне залучення інших методів та методик – як немедикаментозних, так і медикаментозних, зокрема, методів рефлексотерапії. Тому впровадження нових або раніше відомих, але мало використовуваних, методик реабілітації та профілактики на практиці потребує подальшого розвитку, адже на сучасному етапі вже на первинній ланці медичної допомоги мають бути запропоновані певні заходи, залучені безпосередньо самі пацієнти.

У конференції взяли участь науково-педагогічні працівники провідних ВНЗ та медичних закладів України – НМАПО імені П. Л. Шупика, Львівського НМУ імені Д. Галицького, ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського», НМУ імені О. Богомольця, ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС, Головний військовий шпиталь МО України, ПВНЗ «Київський медичний університет УАНМ», які надали цікавий лекційно-інформаційний матеріал та майстер-класи, засновані на результатах наукових досліджень та великого практичного досвіду. Доповідачами були доктори наук, серед них  професори, доценти, кандидати та доктори мед. наук, а також практикуючі лікарі з різних регіонів України та іноземні гості. На конференції зібрались лікарі сімейної медицини, рефлексотерапевти, неврологи, реабілітологи та ін.

Конференцію відкрив директор Інституту сімейної медицини, президент МГО «Міжнародна асоціація «Здоров’я суспільства» академік АНВО України, д.мед.н., професор Олег Шекера, яким було відмічено, що конференція присвячена 100-річчю Академії. У подальшому у своїй доповіді він розповів про актуальні питання розвитку сімейної медицини в Україні та світі, гостру необхідність впровадження профілактичних та реабілітаційних напрямків в усіх галузях медицини та сімейній медицині зокрема.

Окрім того, з вітальним словом виступили президент ГО «Української асоціації сімейної медицини», зав. кафедрою СМ-АПД, д.мед.н., професор Л. Матюха, президент ГО «Асоціація фахівців народної та нетрадиційної медицини», завідувач кафедри фітотерапії, гомеопатії та біоенергоінформаційної медицини ПВНЗ «Київський медичний університет» д.мед.н., професор Т. Гарник, президент ГО «Українська асоціація рефлексотерапії та медичної акупунктури» (ГО «УАРМА»), професор кафедри СМ-АПД ІСМ, д.мед.н., професор О. Коваленко.

Доповідь професора Коваленко було присвячено досягненням у сфері розвитку профілактично-реабілітаційного напрямку – рефлексотерапії за останні 5 років, які стосувались завдань роботи кафедрі СМ та АПД і статутної діяльності ГО «УАРМА». Було відмічено, що в НМАПО імені П. Л. Шупика вперше в Україні було започатковане викладання та вивчення унікального профілактично–реабілітаційного напрямку, коріння якого має походження з древньосхідної медицини – рефлексотерапії. Титанічними зусиллями чл.-кор., професора Є. Мачерет та її однодумців за потужної і всебічної підтримки Академії (в ті часи – Київського інституту післядипломної освіти лікарів) була побудована чітка навчальна, наукова та лікувально-консультативна система в сфері рефлексотерапії.

Крім того, було зазначено, що за участю членів ГО «УАРМА» завершені та тривають наукові дослідження, які стосуються акупунктури та суміжних методик, на кафедрах сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги (професори О. Коваленко, В. Абраменко), наукового відділу внутрішньої медицини ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС (О. Коваленко, М. Чіжикова), кафедри реабілітації та нетрадиційної медицини Львівського НМУ імені Данила Галицького (професор Л. Андріюк та ін), кафедри первинної медико-санітарної допомоги та сімейної медицини ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського» (професори Л. Бабінець, О. Надкевич), ДУ «Інститут травматології та ортопедії» НАМН України (д.мед.н. О. Юрик та ін).

За результатами роботи конференції було зроблено висновки та прийнято резолюцію, в тому числі, що  інтеграція методів рефлексотерапії в систему реабілітації хворих та профілактики різних захворювань, зокрема у діяльність лікарів загальної практики та вторинної ланки, є актуальною та перспективною.