Search

 
 

На сьогодні найпоширенішою причиною смертності в усьому світі залишаються серцево-судинні захворювання, які за прогнозами, щонайменше до 2030 р., не здадуть свої позиції. 

В Україні кількість хворих із ССЗ невпинно зростає, а за даними МОЗ, 6 із 10 смертей зумовлені серцево-судинною патологією.
Серед методів обстеження пацієнтів із ССЗ на первинній ланці використовують метод електрокардіографії. Саме тому, з метою удосконалення знань та вмінь лікарів з цього питання, а також ознайомлення з останніми досягненнями в цій галузі, на кафедрі сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги Інституту сімейної медицини НМАПО імені П. Л. Шупика з 03.10.2018 по 18.10.2018 рр. проводиться цикл тематичного удосконалення «ЕКГ-діагностика в практиці сімейного лікаря». Куратор циклу к. мед. н., доцент Л. Клименко.

Оскільки методика ЕКГ широко застосовується в клінічній практиці, цей освітній курс користується великим попитом з боку сімейних лікарів не тільки Києва та Київської області, а й Дніпропетровської та Луганської областей.

Цикл розрахований на лікарів сімейної медицини, терапевтів, педіатрів та лікарів інших спеціальностей, які цікавляться питаннями ЕКГ-діагностики захворювань серцево-судинної системи. Основне місце відводиться аналізу ЕКГ та її особливостям при серцево-судинних захворюваннях. Крім теоретичної підготовки (лекції, семінари, практичні заняття), передбачається, що слухачі матимуть змогу самостійно здійснювати дослідження під керівництвом викладачів, навчатися проводити аналіз отриманих даних і оформлювати висновок.